Trillian Language CS 40 Trillian

From TrillWiki

Jump to: navigation, search

Česky -> Trillian

Original English Česky
 %version% by %company%  %version% by %company%  %version% od společnosti %company%
via %medium% via %medium% na %medium%
 %N - Viewer's display name (if possible)  %N - Viewer's display name (if possible)  %N - Zobrazit jméno této osoby (je-li to možné)
 %account% - New Mail (%count%)  %account% - New Mail (%count%)  %account% - Nový mail (%count%)
 %account% - No Mail  %account% - No Mail  %account% - Žádný mail
 %d - Viewer's date  %d - Viewer's date  %d - Zobrazit datum
 %group% (%count%)  %group% (%count%)  %group% (%count%)
 %major%.%minor% by %company%  %major%.%minor% by %company%  %major%.%minor% od společnosti %company%
 %n - Viewer's name  %n - Viewer's name  %n - Jméno této osoby
 %name% on %medium%  %name% on %medium%  %name% na %medium%
 %num% %message_word%  %num% %message_word%  %num% %message_word%
 %num% users on network  %num% users on network  %num% uživatelů na síti
 %num% users online  %num% users online Připojeno %num% uživatelů
 %num_minutes% %minute_word%  %num_minutes% %minute_word%  %num_minutes% %minute_word%
 %num_minutes% %minute_word%, %num_seconds% %second_word%  %num_minutes% %minute_word%, %num_seconds% %second_word%  %num_minutes% %minute_word%, %num_seconds% %second_word%
 %num_seconds% %second_word%  %num_seconds% %second_word%  %num_seconds% %second_word%
 %service% is disconnected.  %service% is disconnected.  %service% je odpojen.
 %status% since %time%  %status% since %time%  %status% od %time%
 %t - Viewer's time  %t - Viewer's time  %t - Čas této osoby
 %type% on %service%  %type% on %service%  %type% na %service%
 %version% - %language%  %version% - %language%  %version% - %language%
 %width% by %height%  %width% by %height%  %width% x %height%
&Help &Help &Nápověda
&Help... &Help... &Nápověda...
&Options &Options &Možnosti
&Variables &Variables &Proměnné
&Views &Views &Ikony
&Window &Window &Okno
(Audio Only = %audio_bps%%audio_unit%; Audio/Video = %video_bps%%video_unit%) (Audio Only = %audio_bps%%audio_unit%; Audio/Video = %video_bps%%video_unit%) (Pouze zvuk = %audio_bps%%audio_unit%; Audio/Video = %video_bps%%video_unit%)
(currently off) (currently off) (momentálně vypnuto)
(no subject) (no subject) (bez předmětu)
... in the format: ... in the format: ... ve formátu:
...and a lot more! ...and a lot more! ...a mnoho dalšího!
1000s of New Emoji 1000s of New Emoji Tisíce nových emoji
%account% via %medium% %account% via %medium% %account% na %medium%
%name% (%chat%) says: %name% (%chat%) says: %name% (%chat%) říká:
%name% says: %name% says: %name% říká:
Infinite scroll. You can now keep scrolling your message windows up and Trillian will keep loading additional history. Handy for times when you don't want to open the full chat history viewer but need to see a few more messages!\n\n4k monitor support. Trillian has been beefed up to look great on modern high DPI displays. Enjoy crisp text and images throughout the product.\n\nThe return of drawing mode. Click the plus button in your message window to expose a drawing mode. Send goofy pictures to your friends!\n\nPer-network chat history settings. We've broken down chat history by service, so if you don't want to log AIM conversations but do want to log Trillian conversations you can now accomplish this.\n\n Infinite scroll. You can now keep scrolling your message windows up and Trillian will keep loading additional history. Handy for times when you don't want to open the full chat history viewer but need to see a few more messages!\n\n4k monitor support. Trillian has been beefed up to look great on modern high DPI displays. Enjoy crisp text and images throughout the product.\n\nThe return of drawing mode. Click the plus button in your message window to expose a drawing mode. Send goofy pictures to your friends!\n\nPer-network chat history settings. We've broken down chat history by service, so if you don't want to log AIM conversations but do want to log Trillian conversations you can now accomplish this.\n\n Nekonečné scrollování. Nyní můžete scrollovat vašimi zprávami v okně nahoru a Trillian vám bude načítat další zprávy z historie. To se hodí, pokud nechcete otevírat historii, abyste viděli několik dalších zpráv!\n\nPodpora 4k monitorů. Trillian byl vylepšen aby se zobrazoval bezproblémově i na vysokém rozlišení. Užijte si ostrý text a obrázky v celém Trillianu.\n\nNávrat kreslícího režimu. Klikněte na tlačítko plus v okně zprávy pro přechod do kreslícího režimu. Posílejte vtipné obrázky svým kamarádům!\n\nRozdělení chat historie per účet. Rozdělili jsme chat historii dle služeb, takže pokud nechcete ukládat např. AIM konverzace, ale chcete ukládat Trillian konverzace je možné si to nastavit.\n\n
No, I am a new customer No, I am a new customer Ne, jsem nový zákazník
Trillian Pro email: Trillian Pro email: Trillian Pro e-mail:
Trillian Pro password: Trillian Pro password: Trillian Pro heslo:
Yes, I am an existing Trillian Pro customer Yes, I am an existing Trillian Pro customer Ano, jsem stávajícím zákazníkem Trillianu Pro
Connection Settings Connection Settings Nastavení připojení
A Trillian update is now available. Click here for more information. A Trillian update is now available. Click here for more information. Byla vydána aktualizace Trillianu. Pro více informací klikněte sem.
A new version of Trillian is now available for download. This is an optional update. A new version of Trillian is now available for download. This is an optional update. Ke stažení je připravena nová verze Trillianu. Jedná se o volitelnou aktualizaci.
A new version of Trillian is now available. This is a required update; if you do not wish to update now, the update will be installed the next time you sign in. A new version of Trillian is now available. This is a required update; if you do not wish to update now, the update will be installed the next time you sign in. Ke stažení je připravena nová verze Trillianu. Aktualizace je nutná - pokud nechcete Trillian aktualizovat nyní, stane se tak při příštím přihlášení.
AIM AIM AIM
AIM Screen Name AIM Screen Name Uživatelské jméno pro AIM
AM AM odp.
AOL Instant Messenger(SM) AOL Instant Messenger(SM) AOL Instant Messenger (SM)
About About O programu
About Trillian About Trillian O programu Trillian
Access and Position Access and Position Přístup a umístění
Account Settings Account Settings Nastavení účtu
Account type: Account type: Typ účtu:
Add Event Recipe Add Event Recipe Přidat událost
Add a new account... Add a new account... Přidat nový účet...
Add a new event recipe... Add a new event recipe... Přidat novou událost
Add a new identity... Add a new identity... Přidat novou identitu...
Additional Options Additional Options Další volby
Advanced Advanced Pokročilé
Advanced Events System Advanced Events System Pokročilý systém událostí
Advanced Preferences Advanced Preferences Pokročilé předvolby
Airplane Airplane Letadlo
All Chat History All Chat History Veškerá chat historie
All IM & Social Networks All IM & Social Networks Všechny IM a Sociální Sítě
All IM Networks All IM Networks Všechny sítě IM
All Networks All Networks Všechny sítě
All Social Networks All Social Networks Všechny sociální sítě
All downloads complete, press next to install. All downloads complete, press next to install. Všechna stahování dokončena, pro instalaci stiskněte 'Další'.
Allow & Block List Allow & Block List Seznam povolených a blokovaných kontaktů
Allow List Allow List Seznam povolených
Alt+ Alt+ Alt+
Amount of time to save for Instant Playback: Amount of time to save for Instant Playback: Doba ukládání pro okamžité přehrání:
An account is still the process of being set up. If you continue now, it may not be added. You can always add the account anytime after Trillian is set up. Would you like to wait for it to finish? An account is still the process of being set up. If you continue now, it may not be added. You can always add the account anytime after Trillian is set up. Would you like to wait for it to finish? Nastavení účtu dosud není dokončeno. Budete-li pokračovat, účet nemusí být přidán. Můžete jej však přidat kdykoliv po dokončení nastavení Trillianu. Počkáte, než bude nastavení účtu kompletní?
An error occured during registration An error occured during registration Nastala chyba při registraci
Appearance Appearance Vzhled
Apply Apply Použít
April April Duben
Are you sure you wish to exit the new account wizard? Your account is not fully set up. Are you sure you wish to exit the new account wizard? Your account is not fully set up. Určitě chcete průvodce novým účtem? Váš účet ještě není zcela nastaven.
Are you sure you wish to remove %account%? Are you sure you wish to remove %account%? Jste si jistý, že chcete odstranit účet %account%?
Ask for help... Ask for help... Požádat o pomoc...
Astronaut Astronaut Astronaut
August August Srpen
Automatic Changes Automatic Changes Automatické změny
Automatically connect to all accounts Automatically connect to all accounts Automaticky se připojit ke všem účtům
Automatically connect to this account at startup Automatically connect to this account at startup Po spuštění se automaticky připojit k tomuto účtu
Automatically log in to this account on startup Automatically log in to this account on startup Po spuštění se automaticky přihlásit k tomuto účtu
Automatically log into this account at start up Automatically log into this account at start up Po spuštění se automaticky přihlásit k tomuto účtu
Away Away Pryč
Away Messages: Away Messages: Zprávy v nepřítomnosti:
B B B
Back Back Zpět
Ball Ball Míč
Balloon Balloon Balón
Basic Choices Basic Choices Základní volby
Basic Information Basic Information Základní informace
Basics Basics Základní
Beach Beach Pláž
Block List Block List Seznam blokovaných
Boat Boat Člun
Bold Bold Tučné
Browse for more pictures Browse for more pictures Procházet obrázky na mém počítači
Browse... Browse... Procházet...
Bubbles Bubbles Bubliny
Butterfly Butterfly Motýl
By popular request, Trillian is now equipped with a fully armed and operational suite of the latest emoji, enabling you to express yourself like never before! Don't worry - we left all of the classic animated Trillian emoticons in place for all of you old timers who can't live without them. By popular request, Trillian is now equipped with a fully armed and operational suite of the latest emoji, enabling you to express yourself like never before! Don't worry - we left all of the classic animated Trillian emoticons in place for all of you old timers who can't live without them. Na vaše časté připomínky jsme Trillian vybavili nejnovějším balíčkem emoji, takže se nyní můžete vyjadřovat jako nikdy předtím! Ale nebojte se, všechny staré, animované Trillian emotikony zůstaly, pro ty, kdo bez nich nemohou žít.
Cancel Cancel Zrušit
Cancelling... Cancelling... Ruší se...
Car Car Auto
Case sensitive Case sensitive Case sensitive
Cat Cat Kočka
Cat Statue Cat Statue Socha kočky
Change Email... Change Email... Změnit e-mail...
Change Language... Change Language... Změnit jazyk...
Change My Icon... Change My Icon... Změnit můj obrázek...
Change View Change View Změnit zobrazení
Change to full mode Change to full mode Přepnout do plného režimu
Change to icon mode Change to icon mode Přepnout do režimu s ikonami
Change your email Change your email Změňte svůj e-mail
Change your name Change your name Změňte své jméno
Change your password Change your password Změňte své heslo
Change... Change... Změnit...
Chat Activities Chat Activities Konverzační aktivity
Chat Everywhere! Chat Everywhere! Konverzujte kdekoli!
Chat History Chat History Historie konverzace
Chat Views Chat Views Zobrazení konverzací
Chat Windows Chat Windows Okna chatu
Check all that apply: Check all that apply: Zaškrtněte všechny relevantní položky
Check out our website for more information! Check out our website for more information! Pro více informací navštivte náš web!
Chess Chess Šachy
Choose Chat History Directory Choose Chat History Directory Vyberte adresář historie konverzace
Choose Features Choose Features Vyberte vlastnosti
Choose File Transfer Directory Choose File Transfer Directory Vyberte složku pro ukládání přijatých souborů
Choose Time Travel File Directory Choose Time Travel File Directory Vyberte složku pro soubory služby Time Travel
Choose a new security question: Choose a new security question: Zadejte novou bezpečnostní otázku:
Choose a security question: Choose a security question: Zadejte bezpečnostní otázku:
Choose your icon Choose your icon Vyberte si svůj obrázek
City City Město
Cleaning up (this may take a few seconds)... Cleaning up (this may take a few seconds)... Čištění (může trvat několik sekund)...
Cleaning up... Cleaning up... Čištění...
Click here for more information about this update. Click here for more information about this update. Pro více informací o této aktualizaci klikněte sem.
Click here for status. Click here for status. Klikněte sem pro stav.
Click to enable. Click to enable. Kliknutím zapněte.
Close Close Zavřít
Closing and Focus Closing and Focus Zavírání oken a fokus
Cloud History Cloud History Cloudová historie
Confirm Password Confirm Password Potvrďte heslo
Confirm Password: Confirm Password: Potvrzení hesla:
Confirmation Code Confirmation Code Potvrzovací kód
Confirmation code needed Confirmation code needed Nutno doložit potvrzovací kód
Connect Connect Připojit
Connect All Connect All Připojit vše
Connect to Facebook... Connect to Facebook... Připojování k Facebooku...
Connect to Foursquare... Connect to Foursquare... Připojování k Foursquare...
Connect to Twitter... Connect to Twitter... Připojování k Twitteru...
Connected since %time% Connected since %time% Přihlášen/a od %time%
Connection Connection Připojení
Connection Manager Connection Manager Správce připojení
Connection Settings Connection Settings Nastavení připojení
Connection Settings for %account% Connection Settings for %account% Nastavení připojení pro účet %account%
Connection error while signing in to Trillian. Connection error while signing in to Trillian. Nastala chyba při přihlášování k Trillianu.
Connections Connections Připojení
Contact List Contact List Seznam kontaktů
Contact List Layout Contact List Layout Vzhled seznamu kontaktů
Contains %num% %account_word% Contains %num% %account_word% Obsahuje %num% %account_word%
Country Country Země
Country: Country: Země:
Crayons Crayons Pastelky
Create Account Create Account Vytvořit účet
Create a secure password Create a secure password Vytvořit bezpečné heslo
Creating account... Creating account... Vytváření účtu...
Ctrl+ Ctrl+ Ctrl+
Current Current Současné
Current (%section%) Current (%section%) Současné (%section%)
Current (Primary) Current (Primary) Současné (Primární)
Current Device Current Device Současné zařízení
Custom Custom Vlastní
Custom Conference Windows Custom Conference Windows Vlastní konferenční okna
Custom Contact Lists Custom Contact Lists Vlastní seznamy kontaktů
Custom Container Windows Custom Container Windows Vlastní kontejner
Custom File Transfer Windows Custom File Transfer Windows Vlastní okna pro přenosy souborů
Custom Message Windows Custom Message Windows Vlastní okna zpráv
Custom Notifications Custom Notifications Vlastní oznámení
Custom Status Windows Custom Status Windows Vlastní stavová okna
Custom Windows Custom Windows Vlastní okna
Custom... Custom... Vlastní...
Customization Customization Přizpůsobení
Date of Birth Date of Birth Datum narození
Date of birth: Date of birth: Datum narození:
Debug Mode Debug Mode Režim ladění
December December Prosinec
Decline Decline Odmítnout
Decrease Font Size Decrease Font Size Zmenšit velikost písma
Default Default Výchozí
Default Messages Default Messages Výchozí zprávy
Default Profile Default Profile Výchozí profil
Desktop Desktop Plocha
Details Details Detaily
Device Diagnostics Device Diagnostics Diagnostika zařízení
Devices Devices Zařízení
Did you know that Trillian also runs on Mac, Linux, iPhone, Android, and even in your web browser? Did you know that Trillian also runs on Mac, Linux, iPhone, Android, and even in your web browser? Věděli jste, že Trillian běží také na Macu, Linuxu, iPhonu, Androidu a dokonce i ve vašem prohlížeči?
Did you know? Did you know? Víte, že...
Dirt Bike Dirt Bike Špinavé kolo
Disclaimer Disclaimer Vyloučení odpovědnosti
Disconnect Disconnect Odpojit
Disconnect All Disconnect All Odpojit vše
Dismiss Dismiss Zamítnout
Divorced Divorced Rozvedený
Do Not Disturb Do Not Disturb Nerušit
Do Nothing Do Nothing Nedělat nic
Dog Dog Pes
Done Done Hotovo
Downloading %month% %year%... Downloading %month% %year%... Stahování %month% %year%...
Downloading Update (%percent%%%)... Downloading Update (%percent%%%)... Stahování aktualizace (%percent%%%)...
Downloading update... Downloading update... Stahování aktualizace...
Downloading... Downloading... Stahování...
Drag the photo to crop and resize within the square Drag the photo to crop and resize within the square Přetáhněte fotku do čtverce pro ořez a změnu velikosti
Drip Drip Kapka
Duck Duck Kačenka
E&xit E&xit &Konec
Edit Event Recipe Edit Event Recipe Upravit událost
Edit My Profile... Edit My Profile... Upravit můj profil...
Edit Profile... Edit Profile... Upravit profil...
Edit Proxy Settings... Edit Proxy Settings... Upravit nastavení proxy serveru...
Edit Shared Trillian Settings... Edit Shared Trillian Settings... Upravit sdílená nastavení Trillianu...
Email address: Email address: E-mailová adresa:
Email: Email: E-mail:
Emoji Emoji Emoji
Emoji, Icons, and more Emoji, Icons, and more Emoji, ikony a další
Enable plugin Enable plugin Zapnout rozšíření
Enhanced Message Views Enhanced Message Views Vylepšené zobrazení zpráv
Enjoy Trillian? Please help us spread the word! Enjoy Trillian? Please help us spread the word! Oblíbili jste si Trillian? Prosím, zmiňte se o něm.
Enter URL Here (http://www.example.com/feed.rss) Enter URL Here (http://www.example.com/feed.rss) Zadejte URL (http://www.priklad.cz/feed.rss)
Enter again to confirm: Enter again to confirm: Zopakujte zadání kvůli potvrzení:
Enter your answer: Enter your answer: Zadejte svoji odpověď:
Enter your confirmation code: Enter your confirmation code: Zadejte svůj potvrzovací kód:
Enter your email again: Enter your email again: Zadejte znovu svůj e-mail:
Enter your email: Enter your email: Zadejte svůj e-mail:
Enter your old password: Enter your old password: Zadejte své staré heslo:
Enter your own question Enter your own question Zadejte svoji vlastní otázku
Error Error Chyba
Error during download. Error during download. Během stahování došlo k chybě.
Error during submission (%code%). Error during submission (%code%). Během přenosu (%code%) došlo k chybě.
Error loading verification image. Error loading verification image. Došlo k chybě při nahrávání ověřovacího obrázku.
Events Events Události
Everyone Everyone Kdokoliv
Exit Exit Ukončit
Fabric Fabric Továrna
Favorites Favorites Oblíbené
February February Únor
File Transfers File Transfers Přenosy souborů
First Name First Name Jméno
First Name: First Name: Jméno:
First-time users or existing users without a Trillian account may register a new account here. First-time users or existing users without a Trillian account may register a new account here. Noví uživatelé nebo ti, kteří nemají účet na Trillianu, se mohou zaregistrovat zde.
Fish Fish Ryba
Flower Flower Květina
Follow @trillianastra on Twitter Follow @trillianastra on Twitter Sledujte @trillianastra na Twitteru
Follow Internet Explorer's Proxy Settings Follow Internet Explorer's Proxy Settings Převzít nastavení proxy serveru z Internet Exploreru
Follow us Follow us Sledujte nás
Font Style Font Style Styl písma
Fonts & Chats Fonts & Chats Písma a konverzace
Forgot your username or password? Forgot your username or password? Zapomněli jste uživ. jméno nebo heslo?
Forward Forward Vpřed
Free Free Zdarma
Frequent Frequent Často
Friday Friday Pátek
Friend Friend Přítel
Frog Frog Žába
From From Od
From friend to %name% From friend to %name% Od přítele pro %name%
Get Trillian Pro now! Get Trillian Pro now! Zakoupit Trillian Pro!
Get a new challenge Get a new challenge Získat novou výzvu
Get an audio challenge Get an audio challenge Získat zvukovou výzvu
Get more icons from the Trillian web site Get more icons from the Trillian web site Získat další ikony z webové stránky Trillian
Go back Go back Přejít zpět
Go to the Trillian home page Go to the Trillian home page Přejít na domovskou stránku Trillianu
Goldfish Goldfish Zlatá rybka
Group Chat Windows Group Chat Windows Skupinová chatovací okna
Group Chat Windows together automatically: Group Chat Windows together automatically: Automaticky seskupovat konverzační okna:
Guitar Guitar Kytara
H&ome H&ome &Domů
HTTP HTTP HTTP
HTTPS HTTPS HTTPS
Halloween Halloween Halloween
Hardware Sources Hardware Sources Hardwarové zdroje
Haven't received the code yet? Try the following: Haven't received the code yet? Try the following: Dosud jste neobdrželi kód? Zkuste toto:
Help Help Nápověda
Hide Hide Skrýt
Hide Icon Hide Icon Skrýt ikonu
High High Vysoká
Holidays Holidays Svátky
Home Home Domů
Home town Home town Místo, odkud pocházíte
Hometown Hometown Místo, odkud pocházíte
Horses Horses Koně
Hostname Hostname Název serveru
How do you connect to the Internet? How do you connect to the Internet? Jakým způsobem jste připojeni k internetu?
I am over the age of 13 and agree to the Terms of Service. I am over the age of 13 and agree to the Terms of Service. Je mi více než 13 let a souhlasím s Podmínkami použití.
I buzz a contact I buzz a contact Bzučím na kontakt
I dislike the ads I dislike the ads Nemám rád reklamy
I don't know I don't know Nevím
I have previously purchased Trillian Pro. I have previously purchased Trillian Pro. Již vlastním licenci k Trillian Pro.
I hit the hotkey combination of %hotkey% I hit the hotkey combination of %hotkey% Zmáčkl jsem kombinaci %hotkey%
I prefer another product I prefer another product Upřednostňuji jiný produkt
I receive a file transfer request I receive a file transfer request Přijímám požadavek na přenos souboru
I would like to be notified via email of Trillian updates I would like to be notified via email of Trillian updates Chci být informován/a e-mailem o aktualizacích Trillianu
I would like to import my settings into a new Trillian account. I would like to import my settings into a new Trillian account. Přesunout moje nastavení do nového účtu Trillian.
ICQ ICQ ICQ
ICQ UIN ICQ UIN Číslo ICQ
IM & Some Social Networks IM & Some Social Networks IM a Některé Sociální Sítě
IM Accounts IM Accounts IM účty
IM Accounts (%num%) IM Accounts (%num%) IM účty (%num%)
IM Accounts for '%identity%' Identity (%num%) IM Accounts for '%identity%' Identity (%num%) IM účty pro '%identity%' identity (%num%)
Icons Icons Ikony
If If Pokud
If %then% then %else%. If %then% then %else%. Pokud %then% pak %else%.
If you go back now the account you are registering may no longer be available. Are you sure you wish to go back? If you go back now the account you are registering may no longer be available. Are you sure you wish to go back? Pokud se nyní vrátíte zpět, účet, který registrujete, již nemusí být k dispozici. Opravdu se chcete vrátit?
Ignore List Ignore List Seznam ignorovaných uživatelů
Image Image Obrázek
Import vCard Import vCard Importovat vCard
Importing (%percent%%%)... Importing (%percent%%%)... Importování (%percent%%%)...
In a Relationship In a Relationship Ve vztahu
In a relationship In a relationship Ve vztahu
In-Game Blacklist In-Game Application Blacklist Chat ve hře: Vyloučené aplikace
In-Game Chat In-Game Chat Chat ve hře
In-Game Chat Improvements In-Game Chat Improvements Vylepšení herního chatu
In-game chat can now scale to match your high DPI monitor, supports themes, and has been reworked to match the rest of the new Trillian UI. Twitch streamers, take note: a new display mode has been added to allow you to keep the Trillian overlay visible while continuing to pass mouse and keyboard control to your game! In-game chat can now scale to match your high DPI monitor, supports themes, and has been reworked to match the rest of the new Trillian UI. Twitch streamers, take note: a new display mode has been added to allow you to keep the Trillian overlay visible while continuing to pass mouse and keyboard control to your game! Herní chat se nyní přizpůsobuje HiDPI monitorům, podporuje skiny a byl předělán, aby odpovídal novému vzhledu Trillianu. Pro Twitch streamery byl přidán nový mód zobrazení. Umožňuje zobrazit Trillian overlay a zároveň odesílat stisky kláves a pohyb myši do hry.
Incoming mail server: Incoming mail server: Server pro příchozí e-maily:
Increase Font Size Increase Font Size Zvětšit velikost písma
Information Information Informace
Initializing User Interface... Initializing User Interface... Inicializace uživatelského rozhraní...
Insert Insert Vložit
Insert URL Insert URL Vložit odkaz
Install and Relaunch Install and Relaunch Nainstalovat a spustit znovu
Instant Playback Instant Playback Okamžité přehrání
Interfaces Interfaces Rozhraní
Invalid username or password. Invalid username or password. Neplatné uživ. jméno nebo heslo.
Invisible Invisible Neviditelný
Invite friends Invite friends Pozvat přátele
Invite friends to use Trillian using email Invite friends to use Trillian using email Pošlete přátelům e-mail s pozvánkou k Trillianu
Is your email address still %email%? Is your email address still %email%? Je vaše emailová adresa stále %email%?
It contains too many bugs It contains too many bugs Vyskytuje se zde příliš chyb
It does not have the features I need It does not have the features I need Postrádám některé funkce
It is confusing to use It is confusing to use Užívání je nepohodlné
It looks like you're not connected to Trillian on any other device! It looks like you're not connected to Trillian on any other device! Vypadá to, že nejste připojeni k Trillianu z dalšího zařízení!
It required too much effort It required too much effort Vyžaduje obrovské úsilí
Italics Italics Kurzíva
Jabber Jabber Jabber
Jabber ID Jabber ID Jabber ID
Jacks Jacks Námořníci
January January Leden
Join the Trillian Community forums Join the Trillian Community forums Přidejte se k fóru Trillian Community
July July Červenec
June June Červen
Just Me Just Me Pouze mně
KB KB KB
Keep in touch! Keep in touch! Buďte v kontaktu!
Kick Kick Vykopnout
Language Language Jazyk
Language & Startup Language & Startup Jazyk a předvolby spuštění
Large Large Velké
Large Icon Large Icon Velké ikony
Large List Large List Velký seznam
Large Size Large Size Velký rozměr
Last Name Last Name Příjmení
Last Name: Last Name: Příjmení:
Last connected on %time% Last connected on %time% Naposledy připojen v %time%
Later Later Později
Launch in safe mode Launch in safe mode Spustit v nouzovém režimu
Launch with diagnostic logging turned on Launch with diagnostic logging turned on Spustit s aktivní diagnostikou
Leaf Leaf List
Lesbian Lesbian Lesbička
License License Licence
Lift-Off Lift-Off Odpálení
Lighthouse Lighthouse Maják
Like Like Toto se mi líbí
Like Trillian on Facebook Like Trillian on Facebook Trillian na Facebooku se mi líbí
List View List View Zobrazení seznamu
Load a photo... Load a photo... Nahrát fotku...
Loading Loading Načítání
Loading Profile... Loading Profile... Zobrazuje se profil...
Loading verification image... Loading verification image... Nahrává se ověřovací obrázek...
Loading... Loading... Nahrávám...
Local machine Local machine Místní zařízení
Looks good Looks good V pořádku
Low Low Nízká
MB MB MB
MSN MSN MSN
Mail Mail Mail
Mail Account on %medium% Mail Account on %medium% E-mailový účet na %medium%
Main Group Main Group Hlavní skupina
Male Male Muž
Manage Accounts Manage Accounts Spravovat účty
Manually specify server Manually specify server Ručně zadat adresu serveru
Marbles Marbles Kuličky
March March Březen
Marital Status Marital Status Rodinný stav
Marital status: Marital status: Rodinný stav:
May May Květen
Medium Medium Střední
Medium Size Medium Size Střední rozměr
Membership Membership Členství
Membership Information Membership Information Informace o členství
Message Display Message Display Zobrazení zprávy
Message Style Message Style Styl zpráv
Message Styles Message Styles Styly zpráv
Metacontact Metacontact Metakontakt
Minimal Minimal Minimalistický
Miscellaneous Miscellaneous Ostatní
Modern UI Modern UI Moderní UI
Monday Monday Pondělí
Month Month Měsíc
More More Více
More Settings More Settings Další nastavení
More Trillian News More Trillian News Další novinky Trillianu
More information is needed More information is needed Je vyžadováno více informací
More... More... Více...
Move to Move to Přesunout do
Music Music Hudba
Must match full word Must match full word Musí se shodovat celé slovo
My Account Settings My Account Settings Nastavení vlastního účtu
My Astra Profile My Astra Profile Můj profil Astra
My Contacts Contacts Kontakty
My Icon My Icon Můj obrázek
My Identity Information My Identity Information Informace o mé identitě
Myspace IM Myspace IM Myspace IM
Myspace Username Myspace Username Uživ. jméno na Myspace
MyspaceIM MyspaceIM MyspaceIM
Name Name Jméno
Name: Name: Jméno:
Never connected to this account Never connected to this account K tomuto účtu jste se nikdy nepřipojili
Never forget a conversation again Never forget a conversation again Nikdy neztratíte konverzaci
New Group... New Group... Nová skupina...
New Status Message... New Status Message... Nový status...
New to Trillian? Sign up for free! New to Trillian? Sign up for free! Vaše první spuštění Trillianu? Založte si účet, ZDARMA!
Next Next Další
No No Ne
No Accounts Found No Accounts Found Nenalezeny žádné účty
No Ads! No Ads! Žádné reklamy!
No Other Services Found No Other Services Found Nenalezeny žádné další služby
No Proxy Server No Proxy Server Žádný proxy server
No Skin (Default) No Skin (Default) Žádný skin (výchozí)
No Status Messages found. No Status Messages found. Nenalezeny žádné statusy.
No custom windows found. No custom windows found. Nenalezena žádná vlastní okna.
No new messages No new messages Žádné nové zprávy
No other devices are connected. No other devices are connected. Nejsou připojena žádná další zařízení.
No other options available. No other options available. Žádné další volby nejsou dostupné.
No services are currently installed. Please enable a service in the plugin preferences. No services are currently installed. Please enable a service in the plugin preferences. Momentálně nejsou nainstalovány žádné služby. Službu zapnete v předvolbách rozšíření.
No skin extras found for this current skin No skin extras found for this current skin Nenalezena žádná další rozšíření aktuálně používaného vzhledu
No, do not move my settings Trillian will be unable to import settings from the chosen profile No, do not move my settings Trillian will be unable to import settings from the chosen profile Ne, nepřesouvat moje nastavení Trillian nebude moci importovat nastavení z vybraného profilu
No, do not move my settings Trillian will be unable to log into this account No, do not move my settings Trillian will be unable to log into this account Ne, nepřesouvat moje nastavení Trillian se nebude moci přihlásit k tomuto účtu
No, let me change it No, let me change it Ne, chci jej změnit
None None Žádný
Normal Normal Normální
Nothing Nothing Nic
Notice Notice Upozornění
Notifications Notifications Oznámení
Notifications will show up here. Notifications will show up here. Oznámení se zobrazí zde.
Notify me when: Notify me when: Upozorněte mě, pokud:
November November Listopad
OK OK OK
October October Říjen
Offline Offline Offline
Offline Mode Offline Mode Offline režim
Online Online Online
Open Open Otevřít
Open Trillian History Settings Open Trillian History Settings Otevřít nastavení historie
Options Options Možnosti
Organ Organ Varhany
Orientation Orientation Orientace
Orientation: Orientation: Orientace:
Origami Origami Skládačka
Other Other Ostatní
Other Devices Other Devices Ostatní zařízení
Over 40 Over 40 Více než 40 let
PM PM dop.
Painting Painting Kresba
Palm Tree Palm Tree Palma
Password Password Heslo
Password Change Required Password Change Required Je požadována změna hesla
Password Request Password Request Žádost o heslo
Password: Password: Heslo:
Patches Patches Záplaty
Pending Pending Čeká se na vyřízení
Permissions Permissions Oprávnění
Personal Information Personal Information Osobní informace
Pick a new password: Pick a new password: Zadejte nové heslo:
Pick a password: Pick a password: Prosím, zadejte heslo:
Pick a task... Pick a task... Vyberte úlohu...
Pick a username: Pick a username: Vyberte si své uživatelské jméno:
Pin Mail to Contact List Pin Mail to Contact List Vložit mail do seznamu kontaktů
Pink Pink Karafiát
Pink Flower Pink Flower Růžová květina
Play Play Přehrát
Play &Sounds Play &Sounds Přehrávat &zvuky
Playback Time Playback Time Délka nahrávky
Playscript Playscript Scénář
Please choose a question Please choose a question Prosí, vyberte otázku
Please consider leaving your feedback as to why you're uninstalling Trillian. We will use this feedback to improve future versions of the product. Please consider leaving your feedback as to why you're uninstalling Trillian. We will use this feedback to improve future versions of the product. Prosím, zanechte nám prosím své vyjádření k tomu, proč jste se rozhodli odinstalovat Trillian. Váš názor využijeme k vylepšení budoucích verzí produktu.
Please provide more details: Please provide more details: Uveďte prosím další informace:
Please select the user profile to be imported into your new Trillian account. Please select the user profile to be imported into your new Trillian account. Prosím vyberte profil, který má být převeden do nového účtu Trillian .
Please set up an email address to associate with your Trillian account for password recovery. Please set up an email address to associate with your Trillian account for password recovery. Prosím, vytvořte si emailovou adresu pro asociaci s Trillian účtem pro obnovu hesla.
Please validate the SSL certificate and try again. Please validate the SSL certificate and try again. Prosím, ověřte SSL certifikát a zkuste to znovu.
Please wait while we communicate with the server. Please wait while we communicate with the server. Počkejte prosím, probíhá komunikace se serverem.
Plugins Plugins Předvolby rozšíření
Port Port Port
Port: Port: Port:
Post about Trillian on your Facebook feed Post about Trillian on your Facebook feed Zmiňte se o Trillianu na Facebooku
Post now! Post now! Ihned zveřejnit!
Posted a URL Posted a URL Sdílí URL
Posted an image Posted an image Sdílí obrázek
Previous User Previous User Předchozí uživatel
Previously Used Previously Used Již použito dříve
Primary Identity Primary Identity Hlavní identita
Privacy Privacy Soukromí
Private Chat Windows Private Chat Windows Soukromá chat okna
Profile Editor - %name% Profile Editor - %name% Editor profilu - %name%
Profile Settings Profile Settings Nastavení profilu
Promote Trillian! Promote Trillian! Podpořte Trillian!
Proxy Proxy Proxy
Proxy Server Proxy Server Proxy Server
Quick Chat... Quick Chat... Rychle odpovědět...
Radio Radio Rádio
Readme Readme Readme
Received Received Přijato
Recent Recent Poslední
Reconnect Reconnect Připojit znovu
Reconnecting... Reconnecting... Připojuji se znovu...
Record Record Záznam
Red Flower Red Flower Červená květina
Refresh Content Refresh Content Obnovit obsah
Register a new Trillian account Register a new Trillian account Zřiďte si nový účet na Trillianu
Remember account on this computer Remember account on this computer Zapamatovat účet na tomto počítači
Remember password on this computer Remember password on this computer Zapamatovat heslo na tomto počítači
Remove... Remove... Odstranit...
Request for Trial Version Request for Trial Version Požádat o zkušební verzi
Requesting Requesting Zasílá se požadavek
Requesting... Requesting... Zasílá se požadavek...
Resend Code Resend Code Zaslat kód znovu
Resend to %email% Resend to %email% Znovu poslat na %email%
Reset Reset Reset
Resolve at Resolve at Vyřešit v
Restarting... Restarting... Restartuje se...
Retry Retry Znovu
Robodog Robodog Robopes
Robot Robot Robot
Roller Coaster Roller Coaster Tobogán
SOCKS4 SOCKS4 SOCKS4
SOCKS5 SOCKS5 SOCKS5
Safe Mode Safe Mode Nouzový režim
Saturday Saturday Sobota
Save Event Recipe Save Event Recipe Uložit událost
Save Files To ... Save Files To ... Ukládat soubory do ...
Save History To ... Save History To ... Uložit historii do ...
Scheduled events will only be triggered when Trillian is running. Scheduled events will only be triggered when Trillian is running. Naplánované události budou spuštěny pouze pokud Trillian běží.
Search Search Hledat
Security & Privacy Security & Privacy Bezpečnost a ochrana soukromí
Send Send Poslat
Send my feedback anonymously Send my feedback anonymously Anonymně odeslat můj názor
Sending data to server... Sending data to server... Posílám data na server...
September September Září
Server Server Server
Service not enabled. Service not enabled. Služba není zapnuta.
Set &Status Set &Status Nastavit &status
Set Background Color Set Background Color Nastavit barvu pozadí
Set Foreground Color Set Foreground Color Nastavit barvu popředí
Set Icon Set Icon Nastavit obrázek
Set Icon... Set Icon... Nastavit obrázek...
Set Up Instant Messaging Set Up Instant Messaging Nastavit Instant Messaging
Set Up Mail Set Up Mail Nastavit mail
Set Up Social Networks Set Up Social Networks Nastavit sociální sítě
Set all away Set all away Nastavit všude nepřítomen
Set all back Set all back Nastavit všude zpátky
Set all do not disturb Set all do not disturb Nastavit všude nerušit
Set all invisible Set all invisible Nastavit všude neviditelný
Set as the Primary Identity Set as the Primary Identity Nastavit jako hlavní identitu
Settings Settings Nastavení
Share some basic information Share some basic information Sdílet základní informace
Shared Trillian Shared Trillian Sdílený Trillian
Shift+ Shift+ Shift+
Show %medium% Show %medium% Zobrazit %medium%
Show Notifications Show Notifications Zobrazovat oznámení
Show Trillian Show Trillian Zobrazit Trillian
Sign in Sign in Přihlásit se
Sign in as %account% Sign in as %account% Přihlášení pod účtem %account%
Sign in automatically Sign in automatically Automatické přihlášení
Sign in using an existing Trillian account Sign in using an existing Trillian account Přihlásit se k existujícímu účtu Trillian
Sign off and exit Sign off and exit Odhlásit se a ukončit
Sign on as Sign on as Přihlásit se jako
Sign out Sign out Odhlásit se
Sign out of Trillian? Sign out of Trillian? Odhlásit se z Trillianu?
Signed on %date% at %time% Signed on %date% at %time% Přihlášen %date% v %time%
Signing in... Signing in... Přihlašování...
Signing out... Signing out... Odhlášení...
Silk Silk Padák
Simple Simple Jednoduchý
Simple View Simple View Řádkové zobrazení
Single Single Svobodný/á
Skater Skater Bruslař
Skin Skin Skin
Skin Settings Skin Settings Nastavení motivů vzhledu
Skins Skins Motivy vzhledu
Skip Skip Přeskočit
Small Small Malé
Small Dog Small Dog Pejsek
Small Size Small Size Malý rozměr
Snowflake Snowflake Sněhová vločka
Soccer Soccer Fotbal
Social Social Sociální
Socialize! Socialize! Do společnosti!
Some Social Networks Some Social Networks Některé sociální sítě
Sounds Sounds Zvuky
Sounds & Notifications Sounds & Notifications Zvuky a oznámení
Spell Check Spell Check Kontrola pravopisu
Sports Sports Sporty
Spread the word! Spread the word! Zmiňte se!
Stairs Stairs Schody
Starburst Starburst Výbuch hvězdy
Starfish Starfish Hvězdice
Start a fresh account instead. Start a fresh account instead. Raději založit zbrusu nový účet.
Starting up (Offline Mode)... Starting up (Offline Mode)... Spouští se v režimu Offline...
Starting up... Starting up... Spouští se...
State State Stát
Status Status Status
Status Messages Status Messages Statusy
Status Windows Status Windows Stavová okna
Subscribe Subscribe Odebírat
Subscribe to Cerulean Studios' Blog Subscribe to Cerulean Studios' Blog Přihlásit se k blogu Cerulean Studios
Subscribe to the Trillian Newsletter Subscribe to the Trillian Newsletter Odebírat Trillian Newsletter
Success! Success! Provedeno úspěšně!
Sunday Sunday Neděle
Sunflower Sunflower Slunečnice
Support our development - Get Trillian Pro! Support our development - Get Trillian Pro! Podpořte vývoj Trillianu zakoupením verze Pro!
Tabbed Windows Tabbed Windows Záložky
Tabs are now stacked vertically on the left side of chat windows, making them more accessible and improving support for a large number of open conversations. A responsive design means tab content will neatly collapse if you reduce the size of the tab area, and we also support both "tiny" and "normal" view options for tabs. Tabs are now stacked vertically on the left side of chat windows, making them more accessible and improving support for a large number of open conversations. A responsive design means tab content will neatly collapse if you reduce the size of the tab area, and we also support both "tiny" and "normal" view options for tabs. Záložky jsou nyní vertikálně v levé části chat okna, aby byly přístupnější a lépe podporovali mnoho konverzací. Responzivní design znamená, že se seznam záložek přizpůsobí, pokud je změněna jeho velikost. Navíc byla přidána podpora pro normální a malé zobrazení záložek.
Technical Support Technical Support Technická podpora
Television Television Televize
Text Editing Text Editing Úpravy textu
Text Formatting Text Formatting Formátování textu
Thank you for choosing Trillian Thank you for choosing Trillian Děkujeme, že jste si vybrali Trillian.
Thank you for your previous support of Cerulean Studios. Please provide your Trillian Pro member email and password in order to link your new Trillian account to your old one. Thank you for your previous support of Cerulean Studios. Please provide your Trillian Pro member email and password in order to link your new Trillian account to your old one. Děkujeme vám za předchozí podporu Cerulean Studios. Zadejte prosím Váš e-mail a heslo pro Trillian Pro, abychom mohli provázat váš nový účet se starým.
The Trillian network ensures complete synchronization between your desktops and phones! The Trillian network ensures complete synchronization between your desktops and phones! Trillian síť zajišťuje kompletní synchronizaci počítače a telefonu!
The email address did not seem valid. Please try again. The email address did not seem valid. Please try again. Zdá se, že e-mail není platný. Zkuste jej prosím zadat znovu.
The email address you provided is already linked to another Trillian account. Please try again. The email address you provided is already linked to another Trillian account. Please try again. E-mailová adresa, kterou jste zadali, již náleží jinému účtu Trillian. Zkuste to prosím znovu.
The image verification failed, please try again. The image verification failed, please try again. Obrázek nebyl ověřen. Zkuste to prosím znovu.
The internet would be a lonely place without friends. Please help us continue to grow Trillian by showing your support or by telling your friends about our great product - we'd really appreciate it! The internet would be a lonely place without friends. Please help us continue to grow Trillian by showing your support or by telling your friends about our great product - we'd really appreciate it! Internet bez přátel by byl pustým místem. Pomozte nám proto prosím rozšiřovat Trillian a projevte mu podporu nebo o našem skvělém produktu řekněte svým přátelům. Velmi bychom si toho vážili!
The old password was not entered in correctly. Please try again. The old password was not entered in correctly. Please try again. Staré heslo není správné. Zkuste to prosím znovu.
The premium Trillian. The premium Trillian. Prvotřídní Trillian.
The premium experience. The premium experience. Prvotřídní zkušenost.
The proxy server is currently off within Internet Explorer. The proxy server is currently off within Internet Explorer. Proxy server v prohlížeči Internet Explorer není zapnutý.
The token you provided did not seem valid. The token you provided did not seem valid. Zdá se, že vložený klíč není platný.
The two email addresses you typed do not match. Please try again. The two email addresses you typed do not match. Please try again. Zadané e-mailové adresy nejsou shodné. Zkuste to prosím znovu.
The two emails you typed do not match. The two emails you typed do not match. Zadané e-mailové adresy nejsou shodné.
The two passwords you typed do not match. The two passwords you typed do not match. Zadaná hesla nejsou shodná.
The username you picked is already taken. The username you picked is already taken. Vámi zvolené uživatelské jméno již používá někdo jiný.
Then Then Pak
There was a server error while changing your email address. Please try again at a later date. There was a server error while changing your email address. Please try again at a later date. Při změně e-mailové adresy došlo k chybě na serveru. Zkuste prosím opakovat svůj požadavek později.
There was a server error while changing your password. Please try again at a later date. There was a server error while changing your password. Please try again at a later date. Při změně hesla došlo k chybě na serveru. Zkuste prosím opakovat svůj požadavek později.
There was a server error while sending the confirmation code. Please try again. There was a server error while sending the confirmation code. Please try again. Při odesílání potvrzovacího kódu došlo k chybě na serveru. Zkuste prosím opakovat svůj požadavek později.
There was a server error while validating your member information. Please try again at a later date. There was a server error while validating your member information. Please try again at a later date. Při ověřování Vašich uživatelských dat došlo k chybě na serveru. Zkuste prosím opakovat svůj požadavek později.
There was an error There was an error Došlo k chybě
There was an error while setting up your Social Network account. Sorry for the inconvenience. There was an error while setting up your Social Network account. Sorry for the inconvenience. Při nastavování Vašeho účtu na sociální síti došlo k chybě. Za vzniklé potíže se omlouváme.
There were multiple errors There were multiple errors Došlo k několika chybám
This does not appear to be a valid confirmation code. Please try again. This does not appear to be a valid confirmation code. Please try again. Toto patrně není platný potvrzovací kód. Zkuste to prosím znovu.
This feature requires an active Trillian Pro membership. This feature requires an active Trillian Pro membership. Tato funkce vyžaduje aktivní členství Trillian Pro.
This is a preview message. This is a preview message. Toto je náhled zprávy.
This is the Chat screen your friends will see. This is the Chat screen your friends will see. Vaši přátelé uvidí konverzaci v takovémto zobrazení.
This is the Profile screen your friends will see. This is the Profile screen your friends will see. Vaši přátelé uvidí profil v takovémto zobrazení.
This version of Trillian is outdated, please upgrade. This version of Trillian is outdated, please upgrade. Tato verze Trillianu je zastaralá. Prosím, aktualizujte na nejnovější verzi.
Thursday Thursday Čtvrtek
Tile Tile Dlaždice
Tile View Tile View Dlaždicové zobrazení
Time Travel Time Travel Time Travel
Timestamps Timestamps Uvádět čas
Tiny Tiny Miniaturní
Tiny Size Tiny Size Miniaturní rozměr
To To Komu
Toggle Trillian Toggle Trillian Přepnout Trillian
Top Top Navrchu
Total Total Celkem
Towels Towels Ručníky
Transparent Transparent Průhledné
Tree Tree Strom
Trial Trial Zkušební
Trillian - %awaymessage% Trillian - %awaymessage% Trillian - %awaymessage%
Trillian - Away Trillian - Away Trillian - Pryč
Trillian - Away - %awaymessage% Trillian - Away - %awaymessage% Trillian - Pryč - %awaymessage%
Trillian - Connected Trillian - Online Trillian - Online
Trillian - Disconnected Trillian - Offline Trillian - Odpojen
Trillian - Downloading Update... Trillian - Downloading Update... Trillian - Stahuje se aktualizace...
Trillian - Invisible Trillian - Invisible Trillian - Neviditelný
Trillian - Partially Connected Trillian - Partially Online Trillian - Online (pouze částečně)
Trillian - Signing in... Trillian - Signing in... Trillian - Přihlašování...
Trillian - Signing out... Trillian - Signing out... Trillian - Odhlášení...
Trillian Account Trillian Account Účet Trillian
Trillian First Time Wizard: %name% Trillian First Time Wizard: %name% Průvodce prvním spuštěním Trillianu: %name%
Trillian History Trillian History Historie Trillian
Trillian Member Account: Trillian Member Account: Uživatelský účet Trillian:
Trillian Member Information Trillian Member Information Uživatelské informace Trillianu
Trillian Mini Trillian Mini Trillian Mini
Trillian Preferences Trillian Preferences Předvolby Trillianu
Trillian Pro Trillian Pro Trillian Pro
Trillian Settings Trillian Settings Nastavení Trillianu
Trillian Settings Location Trillian Settings Location Umístění nastavení aplikace Trillian
Trillian Update Trillian Update Aktualizace Trillianu
Trillian Update Available Trillian Update Available Byla vydána aktualizace Trillianu
Trillian Upgrade Trillian Upgrade Upgrade Trillianu
Trillian brings all the major IM and social networks together in a single interface and on many different platforms. Your Trillian account allows you to sign in from any device or location and maintain your contacts and settings everywhere! Trillian brings all the major IM and social networks together in a single interface and on many different platforms. Your Trillian account allows you to sign in from any device or location and maintain your contacts and settings everywhere! Trillian přináší všechny hlavní IM a sociální sítě v jednom rozhraní na mnoho platforem. Trillian účet vám umožňuje přihlásit se odkudkoli z jakéhokoli zařízení a spravovat vaše kontakty a nastavení!
Trillian can connect to your IMAP and POP3 email accounts to notify you of new mail. If you've already configured AOL, Yahoo!, or Google Talk, your email notifications have already been set up. Trillian can connect to your IMAP and POP3 email accounts to notify you of new mail. If you've already configured AOL, Yahoo!, or Google Talk, your email notifications have already been set up. Trillian se může připojit pomocí IMAP a POP3 k vašemu emailovému účtu aby vás informoval o nových emailech. Pokud již máte nastaven účet AOL, Yahoo! nebo Google Talk jsou vaše oznámení již nastaveny.
Trillian chat history is initializing Trillian chat history is initializing Inicializování historie konverzací
Trillian exits Trillian exits Trillian se vypíná
Trillian has been successfully updated. Click here to view the list of changes in this version. Trillian has been successfully updated. Click here to view the list of changes in this version. Aktualizace Trillianu proběhla úspěšně. Informace o změnách v této verzi získáte kliknutím sem.
Trillian is currently in offline mode and not connected to the Trillian network. Any changes to your connections will not be saved to the server. Trillian is currently in offline mode and not connected to the Trillian network. Any changes to your connections will not be saved to the server. Trillian je nyní offline a není připojen k síti Trillian. Případné změny nastavení tak nebudou zaznamenány na server.
Trillian is currently in offline mode and not connected to the Trillian network. Any changes to your contact list will not be saved to the server. Trillian is currently in offline mode and not connected to the Trillian network. Any changes to your contact list will not be saved to the server. Trillian je nyní offline a není připojen k síti Trillian. Případné změny v seznamu kontaktů tak nebudou zaznamenány na server.
Trillian now detects many popular image types and displays them right inside of the chat window, including animated GIFs! We've given this same first class treatment to voice clips as well. Finally, timestamps are more intelligently rendered and fit neatly on top of bubbles so you always know when a message was sent. Trillian now detects many popular image types and displays them right inside of the chat window, including animated GIFs! We've given this same first class treatment to voice clips as well. Finally, timestamps are more intelligently rendered and fit neatly on top of bubbles so you always know when a message was sent. Trillian nyní chytře detekuje různé typy obrázků a zobrazuje je přímo v chatu (včetně animovaných gifů)! To samé platí pro audionahrávky. Časové značky jsou nyní zobrazovány nad bublinami, abyste vždy věděli, kdy byla zpráva odeslána.
Trillian starts Trillian starts Trillian se spouští
Trillian's powerful internal events system has gotten a huge makeover, making it more accessible than ever. Change sounds and notifications, add keyboard hotkeys to open message windows to your favorite contacts, or even set scheduled events to occur based on the time of day. Trillian's powerful internal events system has gotten a huge makeover, making it more accessible than ever. Change sounds and notifications, add keyboard hotkeys to open message windows to your favorite contacts, or even set scheduled events to occur based on the time of day. Trillian systém události byl kompletně předělán a je jednodušší než kdykoliv předtím. Změňte zvuky a oznámení, přidejte si klávesové zkratky pro otevření chat oken vašich oblíbených kontaktů nebo nastavte spuštění událostí podle času.
Tuesday Tuesday Úterý
Turn off all notifications Turn off all notifications Vypnout všechna oznámení
Turn off all notifications of type "%type%" Turn off all notifications of type "%type%" Vypnout všechna oznámení "%type%"
Turn off all notifications related to "%name%" Turn off all notifications related to "%name%" Vypnout všechna oznámení "%name%"
Tweet about Trillian on Twitter Tweet about Trillian on Twitter Tweetnout o Trillianu na Twitteru
Tweet now! Tweet now! Tweetnout!
Type the letters: Type the letters: Zadejte znaky:
Type the two words: Type the two words: Zadejte tato dvě slova:
Type the name for the new Identity here Type the name for the new Identity here Zadejte jméno nové identity
Type the name for the new group here Type the name for the new group here Zadejte jméno nové skupiny
Type your token: Type your token: Zadejte svůj klíč:
Under 13 Under 13 Méně než 13 let
Underline Underline Podtržení
Uninstall Uninstall Odinstalovat
Uninstall Trillian Uninstall Trillian Odinstalovat Trillian
Unknown Unknown Neznámá
Unread Unread Nepřečteno
Untitled Untitled Bez názvu
Update Cancelled Update Cancelled Aktualizace zrušena
Update Complete Update Complete Aktualizace dokončena
Update! Update! Aktualizovat!
Updated their status Updated their status Změnil/a svůj status
Updates Available Updates Available Aktualizace k dispozici
Upgrade Upgrade Upgrade
Upgrade Complete Upgrade Complete Upgrade byl dokončen
Upgrade Failed Upgrade Failed Upgrade neproběhl úspěšně
Upgrade from Trillian 3.x or older Upgrade from Trillian 3.x or older Upgrade z verze Trillian 3.x a starších
Upgrade to Pro Upgrade to Pro Upgrade na verzi Pro
Upgrading from Trillian 3.x or older Upgrading from Trillian 3.x or older Přechází se z verze Trillian 3.x nebo starší
Uploading %month% %year%... Uploading %month% %year%... Nahrávání %month% %year%...
Use DNS to discover server Use DNS to discover server Použít DNS pro objevení serveru
Use No Icon Use No Icon Bez ikony
Use Original Use Original Použít původní
Use Windows Use Windows Použít Windows
Use a custom sound Use a custom sound Použít vlastní zvuk
Use default sound associated with event Use default sound associated with event Použít defaultní zvuk spojený s událostí
Username Username Uživ. jméno
Username: Username: Uživ. jméno:
Users with registered Trillian accounts may sign in here. Users with registered Trillian accounts may sign in here. Uživatelé registrovaní na Trillianu se mohou přihlásit zde.
Valid alternatives include: Valid alternatives include: Platné varianty zahrnují:
Version History Version History Historie verzí
Vertical Tabs Vertical Tabs Vertikální záložky
Video & Voice Video & Voice Video a zvuk
Video Extras Video Extras Zvláštní videa
View Inbox View Inbox Doručené zprávy
Visit Blog Visit Blog Navštívit blog
Visit Forums Visit Forums Navštívit fórum
Voice Voice Hlas
Wall Settings Wall Settings Nastavení zdi
We are sad to see you go We are sad to see you go Je nám líto, že odcházíte
Web Service Settings Web Service Settings Nastavení webových služeb
Web site Web site Webová stránka
Wednesday Wednesday Středa
Welcome to Welcome to Vítejte v
Welcome to Trillian! Welcome to Trillian! Trillian Vás vítá!
Welcome to the new Trillian 6 for Windows! We've made some great improvements to modernize the user interface and make your chatting experience faster and more efficient. Here are some of our favorite new improvements. Welcome to the new Trillian 6 for Windows! We've made some great improvements to modernize the user interface and make your chatting experience faster and more efficient. Here are some of our favorite new improvements. Vítejte v novém Trillianu 6 pro Windows! Provedli jsme několik skvělých vylepšení uživatelského prostředí, abychom zrychlili a zlepšili vaši komunikaci. Zde jsou některé z našich oblíbených vylepšení.
Welcome! Welcome! Vítejte!
What is your library card number? What is your library card number? Jaké je číslo Vaší karty do knihovny?
What is your primary frequent flyer number? What is your primary frequent flyer number? Jaké je číslo karty Vašeho oblíbeného věrnostního programu?
What nickname would you like used throughout Trillian? What nickname would you like used throughout Trillian? Jakou přezdívku si přejete užívat v Trillianu?
What to Record What to Record Co chcete zaznamenat
What was your first phone number? What was your first phone number? Jaké bylo Vaše první telefonní číslo?
What was your first teacher's name? What was your first teacher's name? Jaké bylo jméno Vašeho prvního učitele?
What's New in Trillian 6? What's New in Trillian 6? Co je nového v Trillianu 6?
What's New in Trillian? What's New in Trillian? Co je nového v Trillianu?
When Trillian Starts Up ... When Trillian Starts Up ... Při spouštění Trillianu ...
When a New Window is Created ... When a New Window is Created ... Při vytvoření nového okna ...
Where did you hear about us? Where did you hear about us? Kde jste se zaslechli informaci o Trillianu?
Which graphic would you like used to represent you? Which graphic would you like used to represent you? Vyberte prosím obrázek, který Vás má reprezentovat.
Windmill Windmill Větrný mlýn
Window Window Okno
Windows Windows Okna
Windows Integration Windows Integration Integrace do Windows
Windows Integrations Windows Integrations Integrace do Windows
With Trillian 5, all of your chat conversations can be neatly stored in the cloud and shared between your computers and phones. Seamlessly continue conversations as you move between work and home, and use the chat history viewer to find old conversations anytime! With Trillian 5, all of your chat conversations can be neatly stored in the cloud and shared between your computers and phones. Seamlessly continue conversations as you move between work and home, and use the chat history viewer to find old conversations anytime! Pomocí Trillian 5 můžete uložit veškerou konverzaci do cloudu a sdílet mezi počítači a telefony. Bez problémů tak přesunete konverzace mezi prací a domovem a pomocí historie snadno dohledáte libovolnou konverzaci.
Within Trillian Within Trillian V Trillianu
Word Matching... Word Matching... Shoda slov...
Yahoo! Yahoo! Yahoo!
Yahoo! Messenger Yahoo! Messenger Yahoo! Messenger
Yahoo! Username Yahoo! Username Uživ. jméno Yahoo!
Year Year Rok
Yes Yes Ano
Yes, safely move my files and settings (Recommended) Yes, safely move my files and settings (Recommended) Ano, bezpečně přesunout mé soubory a nastavení (Doporučeno)
Yes, store and synchronize my chat history online Yes, store and synchronize my chat history online Ano, uložit a synchronizovat online historii
You are not connected to the Trillian network. You are not connected to the Trillian network. Nejste připojeni k síti Trillian.
You have a Trillian Pro lifetime membership. Thank you for your support! You have a Trillian Pro lifetime membership. Thank you for your support! Získali jste doživotní licenci Trillian Pro. Děkujeme za podporu!
You have already set up an account. Would you like to go back to generate another account? You have already set up an account. Would you like to go back to generate another account? Účet jste již nastavili. Chcete se vrátit a vygenerovat jiný účet?
You have new unread messages You have new unread messages Obdrželi jste nové zprávy
You have successfully registered %name%. You have successfully registered %name%. %name% byl úspěšně zaregistrován.
You must accept the agreement to create an account. You must accept the agreement to create an account. Než bude vytvořen účet, musíte souhlasit s podmínkami.
You must be at least 13 years old to use Trillian. You must be at least 13 years old to use Trillian. Abyste mohli používat Trillian, musí Vám být minimálně 13 let.
You must complete the image verification to prove that you are a human. You must complete the image verification to prove that you are a human. Aby nedošlo ke zneužití služby, je nutno dokončit ověření pomocí obrázku.
You must include a security question and answer so that you can retrieve your password should you lose it. You must include a security question and answer so that you can retrieve your password should you lose it. Musíte zadat bezpečnostní otázku a příslušnou odpověď pro případ, že zapomenete heslo.
You must provide a valid confirmation code to authorize your Astra Account. It should have been sent to your email address. You must provide a valid confirmation code to authorize your Astra Account. It should have been sent to your email address. Pro autorizaci účtu Astra je nutné zadat platný potvrzovací kód. Měli byste jej nalézt ve své e-mailové schránce.
You must provide a valid email address and password if you wish to link to your existing Trillian Pro account. Please try again. You must provide a valid email address and password if you wish to link to your existing Trillian Pro account. Please try again. Chcete-li se navázat na svůj stávající účet Trillian Pro, je nutné zadat platnou e-mailovou adresu a heslo. Zkuste to prosím znovu.
You will need to restart Trillian for this change to take effect. You will need to restart Trillian for this change to take effect. Aby se projevily změny, je nutno Trillian restartovat.
Your Contact List is complete! Your Contact List is complete! Váš seznam kontaktů je úplný!
Your Identity Information Your Identity Information Informace o Vaší identitě
Your Name Here Your Name Here Vaše jméno
Your Public AstraContact Your Public AstraContact Váš veřejný AstraContact
Your company may be able to monitor these accounts. Your company may be able to monitor these accounts. Vaše společnost může tyto účty monitorovat.
Your connections will go here. Your connections will go here. Zde naleznete seznam Vašich připojení.
Your contacts will go here. Your contacts will go here. Zde se budou zobrazovat Vaše kontakty.
Your email has been successfully changed. Your email has been successfully changed. Změna Vaší e-mailové adresa proběhla úspěšně.
Your email has been successfully updated. Your email has been successfully updated. Změna Vaší e-mailové adresa proběhla úspěšně.
Your membership information does not appear to be valid. Please try again. Your membership information does not appear to be valid. Please try again. Zdá se, že Vaše uživatelské údaje nejsou platné. Zkuste to prosím znovu.
Your membership information has been updated. Your membership information has been updated. Vaše uživatelské údaje byly aktualizovány.
Your membership information is bound to another Trillian account. Please try again. Your membership information is bound to another Trillian account. Please try again. Vaše uživatelské údaje náleží jinému účtu Trillian. Zkuste to prosím znovu.
Your password has been successfully changed. Your password has been successfully changed. Změna Vašeho hesla proběhla úspěšně.
Your password must be from 8 to 32 characters in length. Your password must be from 8 to 32 characters in length. Heslo musí obsahovat 8 až 32 znaků.
Your unique Trillian Username must be between 6 and 64 characters long. Letters, numbers, and basic symbols are allowed, and your username must begin with a letter. Your unique Trillian Username must be between 6 and 64 characters long. Letters, numbers, and basic symbols are allowed, and your username must begin with a letter. Vaše unikátní uživatelské jméno Trillian musí obsahovat alespoň 6 znaků, maximálně 64. Povoleny jsou písmena, čísla a základní symboly, ale jméno musí začínat písmenem.
ZIP Code: ZIP Code: PSČ:
Zip Code Zip Code PSČ
a contact buzzes me a contact buzzes me kontakt na mě zabzučel.
a contact buzzes me in focus a contact buzzes me in focus kontakt na mě zabzučel v aktivním okně
a contact buzzes me out of focus a contact buzzes me out of focus kontakt na mě zabzučel v neaktivním okně
a contact chat window is requesting attention a contact chat window is requesting attention kontakt vyžaduje moji pozornost
a contact chat window opens a contact chat window opens chat okno se otevře
a contact is buzzed by me a contact is buzzed by me zabzučel jsem na kontakt
a contact signs off a contact signs off kontakt se odhlásí
a contact signs on a contact signs on kontakt se přihlásí
a contact starts preparing a message a contact starts preparing a message kontakt začíná psát zprávu
a contact status changes a contact status changes změní se stav kontaktu
a contact status message changes a contact status message changes změní se stavová zpráva kontaktu
a custom message a custom message vlastní zpráva
a file transfer completes a file transfer completes přenos souboru je dokončen
a file transfes request is received a file transfes request is received je přijat požadavek přenosu souboru
a keyboard combination is hit a keyboard combination is hit je stisknuta kombinace
a keyboard combination of %hotkey% is hit a keyboard combination of %hotkey% is hit je stisknuta kombinace kláves %hotkey%
a message is received a message is received je přijata zpráva
a message is received containing the text "%word%" a message is received containing the text "%word%" je přijata zpráva obsahující text "%word%"
a message is received in a group chat a message is received in a group chat je přijata zpráva ve skupinovém chatu
a message is received in a group chat in focus a message is received in a group chat in focus je přijata zpráva v aktivním skupinovém chatu
a message is received in a group chat out of focus a message is received in a group chat out of focus je přijata zpráva v neaktivním skupinovém chatu
a message is received in a group chat with my name a message is received in a group chat with my name je přijata zpráva ve skupinovém chatu obsahující moje jméno
a message is received in a private chat a message is received in a private chat je přijata zpráva v soukromém chatu
a message is received in a private chat in focus a message is received in a private chat in focus je přijata zpráva v aktivním soukromém chatu
a message is received in a private chat out of focus a message is received in a private chat out of focus je přijata zpráva v neaktivním soukromém chatu
a message is sent a message is sent zpráva je odeslána
a message is sent in a group chat a message is sent in a group chat zpráva je odeslána do skupinového chatu
a message is sent in a private chat a message is sent in a private chat zpráva je odeslána do soukromého chatu
a specific contact changes status a specific contact changes status konkrétní kontakt změní stav
account account účet
accounts accounts účty
after a few seconds after a few seconds po několika vteřinách
after click after click po kliknutí
and and a
at the bottom left corner at the bottom left corner v levém dolním rohu
at the bottom right corner at the bottom right corner v pravém dolním rohu
at the top left corner at the top left corner v levém horním rohu
at the top right corner at the top right corner v pravém horním rohu
blue blue modrá
blue and white blue and white modrá a bílá
click to set click to set klikněte pro nastavení
close Trillian close Trillian zavřít Trillian
close all notifications close all notifications zavřít všechna oznámení
close all visible notifications close all visible notifications zavřít všechna viditelná oznámení
containing the text containing the text obsahující text
day day den
days days dny
dialogLoadingFinished Finished, loading interface... Dokončeno. Načítá se rozhraní...
dialogLoadingInitializingComponents Initializing Components... Probíhá inicializace komponent...
dialogLoadingInitializingComponentsSpecific Initializing %component%... Probíhá inicializace %component%...
dialogLoadingInitializingTrillian Initializing Trillian... Probíhá inicializace Trillianu...
dialogLoadingLicensedTo Licensed to: Držitel licence:
dialogLoadingLoadingPlugins Loading plugins... Probíhá načítání doplňků...
dialogLoadingLoadingXML Loading Skin... Probíhá načítání motivů vzhledu...
dialogLoadingNowLoading Now Loading... Nyní načítám...
dialogLoadingPropogatingPluginList Propagating plugin list... Probíhá rozšiřování seznamu doplňků...
dialogLoadingPropogatingPreferences Parsing Emoji... Zpracovávám Emoji
dialogLoadingSkippingPlugins Skipping plugins... Probíhá přeskakování doplňků...
dialogLoadingStartingPlugins Starting plugins... Probíhá spuštění doplňků...
dialogLoadingStartingPluginsSpecific Starting %plugin% plugin... Spouštění doplňku %plugin%...
dialogLoadingStartingSelectedPlugins Starting selected plugins... Spouštění vybraných doplňků...
dialogLoadingWelcome Welcome! Vítejte!
dialogPreferencesDescription Customize Trillian to fit your needs. Přizpůsobte Trillian svým potřebám.
dialogPreferencesName Welcome to Trillian Trillian Vás vítá
dialogProfileEditorFail The Astra Profile Editor is not available in this skin. Tento motiv neumožňuje zobrazení správce profilu.
dialogUnloadingThanks Thanks for purchasing Trillian! Děkujeme, že jste zakoupili Trillian!
dialogUnloadingUpdates For updates visit: Aktualizace naleznete na:
dialogWizardNoUpdates No software updates are currently available. Používáte aktuální verzi aplikace Trillian.
disconnect all accounts disconnect all accounts odpojit všechny účty
e.g. imap.gmail.com e.g. imap.gmail.com např. imap.gmail.com
e.g. tricia42 e.g. tricia42 např. edadrda12
from %from% from %from% od %from%
green green zelená
hide alert hide alert skrýt upozornění
hide alert and open associated message window hide alert and open associated message window skrýt upozornění a otevřít související okno
hide the contact list hide the contact list skrýt seznam kontaktů
highlight the message highlight the message zvýraznit zprávu
highlight the text highlight the text zvýraznit text
hour hour hodina
hours hours hodin
idle idle nečinný
in a group chat in a group chat ve skupinovém chatu
in a private chat in a private chat v soukromém chatu
message message zpráva
messages messages zpráv(y)
minute minute minuta
minutes minutes minut
my computer is connected to via remote desktop my computer is connected to via remote desktop můj počítač je připojen přes vzdálenou plochu
my computer is disconnected from remote desktop my computer is disconnected from remote desktop můj počítač je odpojen ze vzdálené plochy
my computer is idle for my computer is idle for můj počítač je nečinný po dobu
my computer is idle for %num% minutes my computer is idle for %num% minutes můj počítač je nečinný po dobu %num% minut
my computer is idle for 1 minute my computer is idle for 1 minute můj počítač je nečinný po dobu 1 minuta
my computer is locked my computer is locked můj počítač je uzamčen
my computer is no longer idle my computer is no longer idle můj počítač již není nečinný
my computer is signed off from locally my computer is signed off from locally můj počítač je odhlášen
my computer is unlocked my computer is unlocked můj počítač je odemčen
my computer plays a new song my computer plays a new song můj počítač přehrává novou písničku
my computer screen saver turns off my computer screen saver turns off můj spořič obrazovky se vypne
my computer screen saver turns on my computer screen saver turns on můj spořič obrazovky se zapne
my status is set to my status is set to můj status je nastaven na
my status is set to away my status is set to away můj status je nastaven na nepřítomen
my status is set to do not disturb my status is set to do not disturb můj status je nastaven na nerušit
my status is set to invisible my status is set to invisible můj status je nastaven na neviditelný
my status is set to online my status is set to online můj status je nastaven na online
named named jménem
near my clock near my clock vedle hodin
new mail is received new mail is received je přijat nový email
on %date% on %date% ve dne %date%
on chat network on chat network v chatovací síti
open a chat window open a chat window v chatovacím okně
or or nebo
play a sound play a sound přehrát zvuk
prefsActivityHistoryAuto Show previous chat history within chat windows Zobrazit historii chatu v chatovacím okně
prefsActivityHistoryCloud Store my chat history online Ukládat moji chat historii online
prefsActivityHistoryCloudAIM AIM AIM
prefsActivityHistoryCloudAll For all accounts Pro všechny účty
prefsActivityHistoryCloudCustomize Customize... Přizpůsobit...
prefsActivityHistoryCloudFacebook Facebook Facebook
prefsActivityHistoryCloudGoogle Google Talk Google Talk
prefsActivityHistoryCloudICQ ICQ ICQ
prefsActivityHistoryCloudJabber XMPP/Jabber XMPP/Jabber
prefsActivityHistoryCloudSkype Skype Skype
prefsActivityHistoryCloudSome For some accounts Pro vybrané účty
prefsActivityHistoryCloudYahoo Yahoo! Yahoo!
prefsActivityHistoryContinuousImages Send images to the cloud to allow synchronization in realtime between devices Odesílat obrázky do cloudu a umožnit tak realtime synchronizaci mezi zařízeními
prefsActivityHistoryDescription Change how Trillian archives all of your messages and activities. Změnit způsob archivace zpráv a aktivit.
prefsActivityHistoryDirectoryBrowse Browse... Procházet...
prefsActivityHistoryDomain Your chat history may be viewable by your company. Vaše chat historie může být zobrazitelná pro vaši společnost.
prefsActivityHistoryDomainDisabled Your chat history settings can only be updated by your company. Vaše nastavení chat historie může být aktualizováno pouze vaší společnosti.
prefsActivityHistoryLocal Store my chat history locally Ukládat moji chat historii lokálně
prefsActivityHistoryLocalAIM AIM AIM
prefsActivityHistoryLocalAll For all accounts Pro všechny účty
prefsActivityHistoryLocalCustomize Customize... Přizpůsobit...
prefsActivityHistoryLocalFacebook Facebook Facebook
prefsActivityHistoryLocalGoogle Google Talk Google Talk
prefsActivityHistoryLocalICQ ICQ ICQ
prefsActivityHistoryLocalIRC IRC IRC
prefsActivityHistoryLocalJabber XMPP/Jabber XMPP/Jabber
prefsActivityHistoryLocalRendezvous Bonjour Bonjour
prefsActivityHistoryLocalSkype Skype Skype
prefsActivityHistoryLocalSome For some accounts Pro vybrané účty
prefsActivityHistoryLocalYahoo Yahoo! Yahoo!
prefsActivityHistoryLogImages Save a copy of images locally Ukládat kopii obrázků lokálně
prefsActivityHistoryName Chat History Historie konverzace
prefsActivityHistoryPro Trillian Pro users can save history online, ensuring messages are never lost! Uživatelé Trillian Pro mohou ukládat historii online a nikdy neztratí žádnou zprávu!
prefsAudioDescription Select sound sources and fine-tune quality settings here. Zde můžete vybrat zdroje zvuku a doladit jeho kvalitu.
prefsAudioName Audio Audio
prefsAutomationNotificationsOff Notifications are currently disabled for all events. Oznámení jsou nyní zakázána pro všechny události.
prefsAutomationSoundsAndNotificationsOff Sounds and notifications are currently disabled for all events. Zvuky a oznámení jsou nyní zakázány pro všechny události.
prefsAutomationSoundsOff Sounds are currently disabled for all events. Zvuky jsou nyní zakázány pro všechny události.
prefsAwayDescription Decide how Trillian behaves when you are away. You can also edit your Away Messages here. Nastavte chování Trillianu po dobu Vaší nepřítomnosti. Můžete zde také pracovat se zprávami v nepřítomnosti.
prefsAwayIdle Set me away based on my mouse and keyboard usage Nastavovat nepřítomnost podle aktivity s myši a klávesnicí
prefsAwayMessage Set me back when I send an instant message Při odeslání zprávy obnovit předchozí stav
prefsAwayMessageAutomatic only if Trillian was set away automatically (idle, screensaver, ..) jen tehdy, pokud Trillian automaticky přesel do nepřítomnosti 'Pryč' (nečinnost, spořič obrazovky atd.)
prefsAwayMessagesAutoSave Save the messages I type into the contact list automatically Automaticky ukládat zprávy vložené přes seznam kontaktů.
prefsAwayMessagesLinkButton Edit status messages... Upravit statusy...
prefsAwayMessagesRememberRestart Remember my status between restarts Po restartu obnovit můj status
prefsAwayMessagesRemove Remove... Smazat...
prefsAwayMessagesSong Set my status to what I'm listening to Nastavit přehrávanou skladbu
prefsAwayName Status Status
prefsAwayScreensaver Set me away when my screen saver turns on Při spuštění spořiče obrazovky nastavit na nepřítomný
prefsBasicInformationDescription This display name may or may not be inherited by connection plugins. If you are having trouble changing your display name on a particular service, please be sure to check the options menu from within the service itself for a local method to change your display name. Tato přezdívka může - ale nemusí - být převzata rozšířeními pro připojení ke komunikačním službám. Pokud máte u určité služby potíže se změnou přezdívky, zkontrolujte si prosím přímo volby dané služby. Přezdívku zde můžete změnit lokálně.
prefsBasicInformationDisplay Display name: Zobrazované jméno:
prefsBasicInformationName Basic Information Základní údaje
prefsBasicInformationNameOther Basic Information - %identity% Základní údaje - %identity%
prefsConnectionMiscDescription Manage other options for this account. Spravovat ostatní možnosti tohoto účtu.
prefsConnectionMiscName Miscellaneous Různé
prefsConnectionSettingsServerHost Server Host: Hostitelský server:
prefsConnectionSettingsServerPort Port: Port:
prefsConnectionSettingsServerReset Reset Resetovat
prefsConnectionsAlert This is your first time using Trillian on this computer. Please configure any connections you wish to automatically connect to from this location now. Na tomto počítači používáte Trillian poprvé. Nastavte prosím připojení, ke kterým se má Trillian z tohoto umístění automaticky připojovat.
prefsConnectionsDescription Manage your accounts and fine-tune individual account settings. Spravujte své účty a dolaďte svá individuální nastavení.
prefsConnectionsName Accounts Účty
prefsContactListAlwaysOnTop Show contact list always on top of other windows Seznam kontaktů zobrazovat navrchu
prefsContactListAutosize Automatically resize to fit content Měnit velikost automaticky, úměrně obsahu.
prefsContactListAutosizeUpwards Size upwards Zvětšit velikost
prefsContactListDescription Change the layout and position of the contact list, contacts, mail, and social news. Změnit rozložení a umístění seznamu kontaktů, vlastních kontaktů a informací o zprávách a sociálních sítích.
prefsContactListDock Dock the contact list when near the edge of the screen Přichytit seznam kontaktů k okraji displeje, nachází-li se poblíž
prefsContactListDockAutoHide Auto-hide contact list when docked Automaticky skrývat seznam kontaktů, je-li přichycen k okraji displeje
prefsContactListGroup Group online contacts by service Řadit online kontakty podle služby
prefsContactListGroupCounts Show number of online contacts in each group Zobrazit počet online kontaktů v každé skupině
prefsContactListMailPicturesLabel Show mail in: Zobrazit mail jako:
prefsContactListMediumIcons Show service icons Zobrazit ikony služeb
prefsContactListName Contact List Seznam kontaktů
prefsContactListNewsPicturesLabel Show news feeds in: Nové zprávy z feedů zobrazit jako:
prefsContactListOffline Group offline contacts Oddělit kontakty v režimu offline
prefsContactListOrphans Show contacts not associated with online connections Zobrazovat kontakty nepřidružené k žádné z aktivních služeb
prefsContactListPictures Show avatars Zobrazit obrázky
prefsContactListPicturesLabel Show contacts in: Zobrazit kontakty jako:
prefsContactListPicturesSize Picture size: Velikost obrázků:
prefsContactListSkinSizeLabel Show identity panel in: Zobrazit panel identity v:
prefsContactListSkinSizeWarning This feature is not supported by your skin. Tato funkce není tímto skinem podporována.
prefsContactListSort Sort contacts by Třídit kontakty podle
prefsContactListStatusIcons Show status icons Zobrazit stavové ikony
prefsContactListSystray Show contact list in the system tray Zobrazit seznam kontaktů v systémové liště
prefsContactListSystrayTaskbarWarning Unable to uncheck this item. You must choose a location to show the Contact List. Zaškrtnutí této položky nelze zrušit. Musíte vybrat umístění, kde se má seznam kontaktů zobrazit.
prefsContactListTaskbar Show contact list in the Windows taskbar when not docked Zobrazit seznam kontaktů v hlavním panelu Windows, když není přichycen
prefsContactListTooltipIcon Constrain icon size in tooltips: Omezit velikost ikon v popiscích:
prefsDevicesCurrentDescription Device Type: Typ zařízení:
prefsDevicesCurrentIP IP Address: IP adresa:
prefsDevicesCurrentName Name: Jméno:
prefsDevicesCurrentUptime Uptime: Doba od spuštění:
prefsDevicesDescription Trillian can be used with an interconnected array of devices. View the status and disconnect devices in the list below. Trillian je možné použít a propojit s řadou zařízení. Zobrazení stavu a odpojení zařízení v níže uvedeném seznamu.
prefsDevicesDeviceDisconnect Disconnect Odpojit
prefsDevicesDeviceIP IP Address: IP adresa:
prefsDevicesName Devices Zařízení
prefsDevicesPro Trillian Pro provides the ability to log into Trillian from many computers and manage those connections here! Click here to find out more! Trillian Pro poskytuje možnost přihlásit se ke svému účtu z několika počítačů a spravovat tyto připojení! Klikněte sem pro více informací!
prefsFileTransfersAcceptContact Accept files from my contacts: Přijímat soubory od mých kontaktů:
prefsFileTransfersAcceptNonContact Accept files from other people: Přijímat soubory od ostatních lidí:
prefsFileTransfersAutoZip Zip multiple files together when sending Vytvořit .zip archiv při odesílání více souborů
prefsFileTransfersClose Close file transfer windows when transfer is complete Zavřít okno přenosu souborů po dokončení přenosu
prefsFileTransfersDescription Send and receive files from your contacts. Choose default download folder and enable virus scanning. Posílejte a přijímejte soubory od vašich kontaktů. Vyberte si výchozí adresář pro stažené soubory a aktivujte antivirovou kontrolu.
prefsFileTransfersDirectoryBrowse Browse... Procházet...
prefsFileTransfersDirectoryCreateLogin Create folder based on my chat network login name Vytvořit adresář na základě mého přihlašovacího jména do sítě pro chat
prefsFileTransfersDirectoryCreateNetwork Create folder based on chat network Vytvořit adresář na základě typu sítě
prefsFileTransfersDirectoryCreateSender Create folder for each sender Vytvořit složku pro každého odesílatele
prefsFileTransfersExplorerSendFile Show "send file" menu in Windows Explorer Zobrazit menu "odeslat soubor" nabídku v Průzkumníku Windows
prefsFileTransfersExplorerSendFileWarning This feature currently works only on 32-bit versions of Windows Tato funkce v současné době pracuje pouze na 32-bitových verzích systému Windows
prefsFileTransfersMinimize Minimize new file transfer windows automatically Minimalizovat nové okno pro přenos souborů automaticky
prefsFileTransfersName File Transfers Přenosy souborů
prefsFileTransfersResume Resume file transfers when possible Obnovit přenos souborů, pokud je to možné
prefsFileTransfersVirus Scan files for viruses with: Testovat soubor na přítomnost virů pomocí:
prefsFileTransfersVirusBrowse Browse... Procházet...
prefsFloatingClose Close Zavřít
prefsInstallationandstartupCheckUpdates Check for software updates Zkontrolovat aktualizace
prefsInstallationandstartupDescription Configure basic Trillian settings, including desktop icons, startup and system tray behavior and more. Vyberte základní nastavení Trillianu, včetně ikon na ploše, chování při startu a v system tray atd.
prefsInstallationandstartupDesktop Show a Trillian shortcut on my desktop Umístit zástupce na plochu
prefsInstallationandstartupHideContactList Hide contact list Skrýt seznam kontaktů
prefsInstallationandstartupLanguagesContribute This is a user created language pack. Click here to contribute! Tento jazykový balíček je vytvořen uživateli. Klikněte sem a zapojte se!
prefsInstallationandstartupLoadOnStartup Load Trillian when my computer starts up Spustit Trillian při startu počítače
prefsInstallationandstartupLogin Always show the login screen Vždy zobrazit přihlašovací obrazovku
prefsInstallationandstartupName Language & Startup Jazyk a spouštění
prefsInstallationandstartupServerAlertMajor Alert me when important Trillian news is available Chci upozornit při zveřejnění důležitých novinek o Trillianu.
prefsInstallationandstartupServerAlertMinor Alert me when other Trillian news is available Chci upozornit při zveřejnění ostatních novinek o Trillianu.
prefsInstallationandstartupServerAlertWarning With this setting off, you may not be notified about new releases of Trillian. Pokud je toto nastavení vypnuto, patrně nebudete informováni o nových verzích aplikace.
prefsInstallationandstartupStartMenu Show Trillian in the start menu Zobrazit zástupce aplikace Trillian v nabídce Start
prefsInstallationandstartupStatistics Send anonymous usage statistics to Cerulean Studios Zasílat anonymní statistiky užívání společnosti Cerulean Studios
prefsInstallationandstartupUpdatesBeta Check for beta versions of Trillian Kontrolovat, zda není k dispozici nová beta verze Trillianu
prefsInstallationandstartupUpdatesBetaWarning Pre-release software may not work and will contain bugs. Vývojová verze softwaru nemusí fungovat a může obsahovat chyby.
prefsLicensingDescription Manage your account and license for Trillian Pro. To configure an existing license, visit our website by clicking the "Manage" button below. Spravujte svůj účet a licenci k Trillianu Pro. Pro správu stávající licence navštivte naše internetové stránky kliknutím na tlačítko "Správa".
prefsLicensingEmail Email: E-mail:
prefsLicensingEmailChange Change... Změnit...
prefsLicensingName Name: Jméno:
prefsLicensingNameChange Change... Změnit...
prefsLicensingPassword Password: Heslo:
prefsLicensingPasswordChange Change... Změnit...
prefsLicensingPro Purchase Pro... Zakoupit Pro...
prefsLicensingProCurrent You currently have an active Trillian Pro membership. Thank you for your support! Aktuálně máte aktivované členství Trillian Pro. Děkujeme za podporu!
prefsLicensingProExpires You currently have an active Trillian Pro membership. Please renew within %days% %day_word% to continue your membership uninterrupted. Aktuálně máte aktivované členství Trillian Pro. Prosím, obnovte jej v %days% %day_word% pro pokračování bez přerušení.
prefsLicensingProExpiresToday You currently have an active Trillian Pro membership. Please renew today to continue your membership uninterrupted. Aktuálně máte aktivované členství Trillian Pro. Prosím, obnovte jej ještě dnes pro pokračování bez přerušení.
prefsLicensingRenew Renew... Obnovit...
prefsLicensingUpgrade Upgrade... Upgradovat...
prefsLicensingUsername Username: Uživatelské jméno:
prefsLicensingUsernameSignout Sign out... Odhlásit se...
prefsMessageWindowsAllTab Group tabs into a single window Seskupit záložky do jednoho okna
prefsMessageWindowsAlwaysOnTop Show chat windows always on top of other windows Konverzační okna vždy zobrazit navrchu.
prefsMessageWindowsAutoTab Group tabs according to my contact list groups Seskupit záložky podle skupin v seznamu kontaktů
prefsMessageWindowsCloseEscape Close windows with the escape key Zavírat okna klávesou escape
prefsMessageWindowsCreationDesktop Show the window on the desktop Zobrazit okno na ploše
prefsMessageWindowsCreationMinimized Minimize the window to the taskbar Minimalizovat okno na hlavní panel
prefsMessageWindowsDefaultAlwaysOnTop Always on top Vždy navrchu
prefsMessageWindowsDefaultContainer Always group into this Container: Vždy seskupit do tohoto kontejneru:
prefsMessageWindowsDefaultOpacity Opacity Neprůhlednost
prefsMessageWindowsDefaultPositionGroupChatSet Set Group Chat Defaults Nastavit výchozí skupinový chat
prefsMessageWindowsDefaultPositionSet Set Defaults Nastavit výchozí
prefsMessageWindowsDescription Message Windows include Contact Windows, Connection Windows and Conference Windows. Configure their default appearances and behaviors here. Okna zpráv zahrnují okna kontaktů, okna připojení a konferenční okna. Zde můžete nastavit jejich výchozí vzhled a chování.
prefsMessageWindowsFlashWindow Flash chat windows %num% times when a new message arrives Při přijetí zprávy zabliká okno konverzace %num%×.
prefsMessageWindowsFocusLine Show where I last left the conversation Zobrazit místo v konverzaci, které jsem viděl naposledy.
prefsMessageWindowsFocused When a window loses focus, Pokud okno ztratí focus,
prefsMessageWindowsFrequent Show frequently chatted with contacts in Jump List Zobrazit nejčastější konverzace v Jump listu
prefsMessageWindowsFrequentClear Clear Vymazat
prefsMessageWindowsGameBlacklist Blacklist App... Vyloučené aplikace...
prefsMessageWindowsGameBlacklistAdd Block an Application... Blokovat aplikaci...
prefsMessageWindowsGameBlacklistInlineAdd Block Blokovat
prefsMessageWindowsGameBlacklistInlineCancel Cancel Zrušit
prefsMessageWindowsGameBlacklistInlineLabel Executable name: Název spustitelného souboru:
prefsMessageWindowsGameBlacklistRemove Remove Odstranit
prefsMessageWindowsGameCrash Enable in-game crash file creation Povolit vytvoření záznamu při pádu chatu ve hře
prefsMessageWindowsGameOverlay Enable In-Game Chat Povolit chat ve hře
prefsMessageWindowsGameShortcut Shortcut key: Klávesová zkratka:
prefsMessageWindowsGameShortcutSet Set... Nastavit...
prefsMessageWindowsHiddenAllow Allow chat windows to be hidden Povolit okna chatu, která mají být skryta
prefsMessageWindowsName Chat Windows Konverzační okna
prefsMessageWindowsNoTab Do not automatically create tabbed windows Nevytvářet automaticky záložky konverzací
prefsMessageWindowsPositionClear Reset to Default Obnovit výchozí
prefsMessageWindowsPositionRemember Show new windows at their previous location and size Při otevření nových oken zachovat jejich předchozí pozici a rozměr
prefsMessageWindowsSkinSize Show chat window tabs: Zobrazit záložky chatovacího okna:
prefsMessageWindowsTabSingle Show tabs even when only one window exists Zobrazit záložky i v případě, že je otevřeno jediné okno
prefsMessageWindowsTaskbarEnhanced Show message content in taskbar title on new messages Při přijetí nové zprávy zobrazit její obsah v titulku okna na hlavním panelu.
prefsMessageWindowsWebPreviews Show image previews of certain web links Zobrazit náhledy webových stránek
prefsMessageWindowsWindowPreviews Show tab previews in taskbar separately Zobrazit náhledy jednotlivých záložek odděleně na hlavním panelu
prefsMyIconComputer I'd like to use an icon from my computer: Chci použít ikonu z mého počítače:
prefsMyIconDescription Choose an icon from the list below or locate a picture on your computer; your friends will be able to see this icon alongside your name on their contact list. Vyberte jeden obrázek z níže nabízených nebo z jiného umístění ve Vašem počítači. Vaši přátelé tento obrázek uvidí vedle Vašeho jména ve svých seznamech kontaktů.
prefsMyIconEmpty No Thanks. Leave it Empty. Nechci používat žádný obrázek.
prefsMyIconName My Icon Moje ikona
prefsMyIconNameOther My Icon - %identity% Moje ikona - %identity%
prefsMyIconWindows I'd like to use the same icon I use for Microsoft Windows. Chci převzít ikonu z Windows.
prefsNotificationsAlert Notify me when: Informujte mě, když:
prefsNotificationsAlertGroup Combine notifications after %num% of the same kind Spojit oznámení, je-li zobrazeno %num% položek stejného typu
prefsNotificationsAlertGroupWarning The current skin does not support grouping of notification alerts. Používaný motiv nepodporuje seskupování oznámení.
prefsNotificationsAlertLocation Show notification windows %location% Zobrazit okno oznámení %location%
prefsNotificationsAlertLocationMonitor Show notification windows %location% of monitor %monitor% Zobrazit okno oznámení %location% na monitoru %monitor%
prefsNotificationsAlertMessageBuzz A contact buzzes me na mě kontakt zabzučí
prefsNotificationsAlertMessageGroup A new message arrives in a group chat nová zpráva dorazí do skupinového chatu
prefsNotificationsAlertMessagePrivate A new message arrives in a private chat nová zpráva dorazí do soukromého chatu
prefsNotificationsAlertMessageTyping A contact starts preparing a message vám kontakt píše zprávu
prefsNotificationsAlertNum Show a maximum of %num% notifications at once Zobrazit maximálně %num% upozornění najednou
prefsNotificationsAlertSignOff A contact signs off se kontakt odhlásí
prefsNotificationsAlertSignOn A contact signs on se kontakt přihlásí
prefsNotificationsAlertStatus A contact changes status se změní stav kontaktu
prefsNotificationsAlertStatusMessage A contact changes status messages kontakt změnil stavovou zprávu
prefsNotificationsAlertTimeout Hide notifications after %num% seconds Skrýt upozornění po %num% sekundách
prefsNotificationsDescription Pick when and how you want sounds, icons and popup-windows to tell you when something is happening. Vyberte, kdy a jak chcete, aby vás zvuky, ikony a vyskakovací okna upozornily na určitou událost.
prefsNotificationsName Sounds & Notifications Zvuky & Upozornění
prefsNotificationsSounds Play sounds: Přehrát zvuky:
prefsNotificationsSoundsFocus Only play sounds for unfocused chat windows Přehrát pouze zvuky pro neaktivní okna chatu
prefsNotificationsSoundsMail When new mail arrives Když přijde nový mail
prefsNotificationsSoundsMessageIn When I receive a message Když dostanu zprávu
prefsNotificationsSoundsMessageNew When a new conversation is started by a contact Když kontakt zahájí novou konverzaci
prefsNotificationsSoundsMessageOut When I send a message Když odešlu zprávu
prefsNotificationsSoundsMessageProgram When Trillian starts Když se Trillian spouští
prefsNotificationsSoundsSignoff When a contact signs off Když se kontakt odhlásí
prefsNotificationsSoundsSignon When a contact signs on Když se kontakt přihlásí
prefsPrivacyAllowAdd Allow Povolit
prefsPrivacyAllowAddShow Allow a Contact... Povolit kontakt...
prefsPrivacyAllowAll Allow all users to contact me Umožnit ostatním uživatelům kontaktovat mě
prefsPrivacyAllowCancel Cancel Zrušit
prefsPrivacyAllowContactList Allow only users on my Contact List Umožnit pouze uživatelům v mém seznamu kontaktů
prefsPrivacyAllowEdit Contact: Kontakt:
prefsPrivacyAllowListOnly Allow only the users below Umožnit pouze uživatelům níže
prefsPrivacyAllowRemove Remove Odstranit
prefsPrivacyBlockAdd Block Blokovat
prefsPrivacyBlockAddShow Block a Contact... Blokovat kontakt...
prefsPrivacyBlockAll Block all users Blokovat všechny uživatele
prefsPrivacyBlockCancel Cancel Zrušit
prefsPrivacyBlockEdit Contact: Kontakt:
prefsPrivacyBlockListOnly Block only the users below Blokovat pouze uživatele níže
prefsPrivacyBlockRemove Remove Odstranit
prefsPrivacyDescription Manage the privacy settings for this account. Spravovat nastavení soukromí pro tento účet.
prefsPrivacyIgnoreAdd Ignore Ignorovat
prefsPrivacyIgnoreAddShow Ignore a Contact... Ignorovat kontakt...
prefsPrivacyIgnoreCancel Cancel Zrušit
prefsPrivacyIgnoreEdit Contact: Kontakt:
prefsPrivacyIgnoreRemove Remove Odebrat
prefsPrivacyList Allow my name to be shown on other people's public lists Povolit zobrazení mého jména na jiných veřejných seznamech
prefsPrivacyMessageAccept Only accept messages from users on my contact list Přijímat zprávy pouze od uživatelů ze seznamu kontaktů
prefsPrivacyName Privacy Soukromí
prefsPro Trillian Pro provides even more features and services that help keep you connected everywhere you go! Trillian Pro poskytuje dokonce ještě více funkcí a služeb, které Vám pomohou být připojen/a kdekoliv jste!
prefsProUpgrade Your Trillian Pro license is not for this copy of Trillian. Please upgrade today! Vaše licence Trillianu Pro není pro tuto kopii Trillianu. Aktualizujte ji ještě dnes, prosím!
prefsProxyDescription Configure firewall/proxy settings here. Zde si nakonfigurujte nastavení firewallu/proxy.
prefsProxyHost Hostname: Proxy host:
prefsProxyName Proxy Server Proxy Server
prefsProxyPassword Password: Heslo:
prefsProxyPort Port: Port:
prefsProxyResolve Resolve at: Rozhodnout pro:
prefsProxyServer Proxy: Proxy:
prefsProxyUsername Username: Uživ. jméno:
prefsSkinPacksChannel Use the following skin for group chat windows: Použít následující skin pro okna skupinových chatů:
prefsSkinPacksConsole Use the following skin for status windows: Použít následující skin pro stavová okna:
prefsSkinPacksContactList Use the following skin for the contact list: Použít následující skin pro seznam kontaktů:
prefsSkinPacksContainer Use the following skin for tabbed windows: Použít následující skin pro okna záložek:
prefsSkinPacksFileTransfer Use the following skin for file transfer windows: Použít následující skin pro okna přenosu souborů:
prefsSkinPacksIcon Use the following icon pack: Použít následující balíček ikon:
prefsSkinPacksInterface Use the following interface: Použít následující prostředí:
prefsSkinPacksMessageStyle Show messages as Zobrazit zprávy jako
prefsSkinPacksNotifier Use the following skin for alerts: Použít následující skin pro varování:
prefsSkinPacksPrivMsg Use the following skin for private chat windows: Použít následující vzhled pro soukromá chatovací okna:
prefsSkinPacksSkin Use the following skin: Použít následující skin:
prefsSkinsAlert This is an outdated skin which may be missing features. Toto je zastaralý skin, který nemusí obsahovat všechny funkce.
prefsSkinsApply Apply Skin Aplikovat motiv vzhledu
prefsSkinsCustomWindowsDescription You can substitute certain windows, such as the Contact List, in the skin with a Custom Window. Můžete nahradit jistá okna, jako seznam kontaktů, motivem vzhledu s vlastním oknem.
prefsSkinsCustomWindowsName Custom Windows Vlastní okno
prefsSkinsDescription Change the look and feel of Trillian with new and exciting skins. Změňte vzhled Trillianu s novými skiny
prefsSkinsExternalUtility Launch External Utility... Spuštění externího nástroje...
prefsSkinsName Skins Motivy vzhledu
prefsSkinsPacksDescription Change your emoji, icons, sounds and interface right here. Změň svoje emoji, ikony, zvuky a prostředí zde.
prefsSkinsPacksName Emoji, Icons, and more Emoji, ikony a další
prefsSkinsSettingsAlpha Use alpha-blending transparency for main windows within the skin (if available) Použít alpha-blending průhlednost pro hlavní okna bez skinu (pokud je dostupný)
prefsSkinsSettingsAlphaWarning The above setting is performance intensive and may slow down older PCs. Výše uvedené nastavení má intenzivní dopad na výkon počítače, a proto není vhodné pro starší PC.
prefsStatusMessagesAddButton Add... Přidat...
prefsStatusMessagesAwayState Show Trillian as away when this message is set Zobrazit Trillian ve stavu pryč, když tato zpráva je nastavena
prefsStatusMessagesDescription Edit or view your Status Messages here. Add colors, insert fields or customize the message to do different things on different services. It's up to you! Zde upravte nebo zobrazte svoji stavovou zprávu. Přidejte barvy, vložte pole nebo přizpůsobte zprávu na různé věci v různých službách. Je to na tobě!
prefsStatusMessagesMessage Message: Zpráva:
prefsStatusMessagesName Status Messages Stavová zpráva
prefsStatusMessagesRemoveButton X X
prefsStatusMessagesServices Services: Služby:
prefsStatusMessagesSetStatusButton Set Status Nastavit stav
prefsStatusMessagesStatus Status: Stav:
prefsStatusMessagesTitle Title: Název:
prefsTextConversationsBackgroundChoose Choose Background Color... Vybrat barvu pozadí...
prefsTextConversationsBuzzShake Shake chat windows when someone buzzes me Zatřást s chat oknem, když na mě někdo zabzučí
prefsTextConversationsClearLine To clear a line: Pro vymazání zprávy:
prefsTextConversationsColorChoose Choose Text Color... Vybrat barvu textu...
prefsTextConversationsDescription Customize your basic window functions, colors, and fonts to fit your style of messaging. Upravte si základní funkce oken, barvy a fonty tak, aby vyhovovaly vašemu stylu.
prefsTextConversationsDisclaimer Send the following disclaimer message to all new conversations Odeslat následující vyloučení odpovědnosti všech nových konverzacím
prefsTextConversationsEmoticonSpaceRequired Only show emoji when surrounded by whitespace Zobrazit emoji pouze pokud je obklopen bílými znaky
prefsTextConversationsEmoticons Show emoji using: Zobrazit emoji s použitím:
prefsTextConversationsEmotisounds Play emoji sounds when applicable Přehrávat zvuky emoji pokud je mají přiřazené.
prefsTextConversationsFontChoose Choose Font Style... Vybrat písmo...
prefsTextConversationsListEmoticons To show emoji list: Pro zobrazení seznamu emoji:
prefsTextConversationsMessageDisplay Show messages in conversation bubbles Zobrazit zprávy v konverzačních bublinách
prefsTextConversationsName Fonts & Chats Fonty & Chaty
prefsTextConversationsNewLine To create a new line: Pro vytvoření nového řádku:
prefsTextConversationsPro Trillian Pro users are treated to an ad-free experience! Uživatelé Trillian Pro jsou oproštění od reklam!
prefsTextConversationsRecentItems To access lines I've recently sent: Pro přístup ke zprávám, které jsem nedávno odeslal:
prefsTextConversationsSendButton Show the send button: Zobrazit tlačítko odeslat:
prefsTextConversationsSendMessage To send a message: Pro odeslání zprávy:
prefsTextConversationsSpellCheck Spell check messages Kontrolovat pravopis zpráv
prefsTextConversationsSpellCheckAutoCorrect Automatically correct messages as I type Automaticky opravovat zprávy, které píšu
prefsTextConversationsTimestampInstructions  %h - hour (24hr) %H - hour (12hr) %a - AM/PM %m - minutes %s - seconds %y - year %N - month number %n- month %d - day (ie: Mon.) %D - day number %t - localized time  %h - hodin (24hr) %H - hodin (12hr) %a - AM/PM %m - minut %s - sekund %y - year %N - číslo měsíce %n- měsíc %d - den (např. Po) %D - číslo dne %t - lokalizovaný čas
prefsTextConversationsTimestamps Show timestamps for each message Zobrazit časová razítka pro každou zprávu
prefsTextConversationsTimestampsExample (e.g. "%example%") (e.g. "%example%")
prefsTextConversationsTyping Allow others to see when I am typing Povolit ostatním vidět, když jim píšu
prefsTimeTravelDescription Allows you to travel back in recorded time and playback instantly to see what has happened. Unfortunately, time travel to the future is not currently available. Umožňuje vám cestovat zpět v nahraném čase a ihned si přehrát nahrané události. Cestování v čase do budoucnosti bohužel není momentálně k dispozici.
prefsTimeTravelName Time Travel Cesta časem
prefsTimeTravelPlaybackHardDrive Use Hard Drive Používat pevný disk
prefsTimeTravelPlaybackHardDriveDescription Provides the largest capacity of playback. Optimal for high speed hard drives Poskytuje nejvyšší kapacitu pro nahrávky. Optimální pro vysokorychlostní disky.
prefsTimeTravelPlaybackLocationBrowse Browse... Procházet...
prefsTimeTravelPlaybackMemory Use Memory Používat paměť
prefsTimeTravelPlaybackMemoryDescription Enables quickest retrieval of video playback. Use this option if you are not running other large applications, or if your hard drive is not fast enough Umožňuje nejrychlejší vyhledání videopřehrávky. Použijte tuto volbu, pokud nepoužíváte žádné paměťově náročné aplikace, nebo pokud váš pevný disk není dostatečně rychlý.
prefsTimeTravelPlaybackOff Off Vypnuto
prefsTimeTravelPlaybackOffDescription Turn off Instant Playback if your computer becomes sluggish Vypněte si Okamžité přehrání, pokud váš počítač začne reagovat pomalu.
prefsVideoAudioAudioInput Microphone Input: Vstup mikrofonu:
prefsVideoAudioAudioOutput Speaker Output: Výstup reproduktorů:
prefsVideoAudioDescription Select camera and microphone sources and fine-tune quality settings here. Vyberte zdroj pro kameru a mikrofon a zde jemně nastavte kvalitu.
prefsVideoAudioName Video & Voice Video & Audio
prefsVideoAudioVideoPro Trillian Pro provides more functionality in video chat, such as full screen and fun effects! Click here to find out more! Trillian Pro poskytuje více funkcí ve video konverzaci, jako je například režim celé obrazovky a zábavné efekty! Pro více informací klikněte zde!
prefsVideoAudioVideoSettings Camera Settings... Nastavení kamery...
prefsVideoAudioVideoSettingsWarning Settings only available while a video chat is active. Nastavení je dostupné, pouze při aktivní video konverzaci.
prefsVideoAudioVideoSource Camera Source: Zdroj kamery:
purple purple purpurová
reconnect all accounts reconnect all accounts znovu připojit všechny účty
red red červená
returns from away returns from away již není nepřítomen
returns from idle returns from idle již není nečinný
run a program run a program spustit program
run daily (7 Days) run daily (7 Days) spustit denně (7 dní)
run daily (M-F) run daily (M-F) spustit denně (pondělí-pátek)
run once run once spustit jednou
run weekly run weekly spustit týdně
run yearly run yearly spustit ročně
second second sekunda
seconds seconds sekund
send a message send a message odeslat zprávu
set my status set my status nastavit status
set my status to %status% set my status to %status% nastavit status na %status%
show a contact alert window show a contact alert window zobrazit upozornění kontaktu
show a notification show a notification zobrazit oznámení
show next pending event show next pending event zobrazit následující událost
show the contact list show the contact list zobrazit seznam kontaktů
signs off signs off se odhlásí
signs on signs on se přihlásí
textErrorAccountBlacklistDomain Invalid Trillian username. Please correct the error and try again. Neplné jméno Trillian uživatele. Prosím, zkontrolujte zadání a zkuste to znovu.
textErrorAccountDirectory Unable to read from or write to the configuration directory for this account. Nelze číst nebo zapisovat do konfigurační složky pro tento účet.
textErrorAccountDomain You may only sign in to your Trillian for Business account. Můžete se přihlásit pouze k vašemu Trillian Business účtu.
textErrorAccountLoggedIn You may only log into this account once per machine. Please choose a different account or sign off in your other copy of Trillian. K tomuto účtu se můžete zároveň přihlásit pouze z jednoho počítače. Prosím, vyberte jiný účet nebo se odhlaste na jiném počítači.
textErrorAccountSlash Invalid Trillian username. Please correct the error and try again. Neplné jméno Trillian uživatele. Prosím, zkontrolujte zadání a zkuste to znovu.
textErrorComponents Unable to find all components needed to run Trillian. Nelze nalézt všechny komponenty potřebné pro běh Trillianu.
textErrorCopyUninstall Trillian is currently running. The uninstall process may not properly remove all files. It is recommended that you do not continue and first shut down Trillian. Are you sure you wish to continue anyway? Trillian je současně spuštěn. Odinstalační proces nemůže řádně odstranit všechny soubory. Je doporučeno, abyste jste nepokračovali a nejprve ukončili Trillian. Jste si jistý, že chcete i přesto pokračovat?
textErrorDirectory Unable to create directory : %directory%. Nelze vytvořit adresář : %directory%.
textErrorFilesStillExist We have found some personal files located within the configuration directory and will launch explorer so that you may finish the cleaning. Našli jsme nějaké osobní soubory umístěné v konfiguračním adresáři, spustíme proto Průzkumníka, aby jste mohl/a dokončit vyčištění.
textErrorPluginAlready This plugin is already loaded. Tento doplněk je již načten.
textErrorPluginInvalid This is not a valid Trillian Plugin. Toto není platný doplněk modul pro Trillian.
textErrorPluginPro This plugin is only allowed in Trillian Pro. Tento doplněk lze použít pouze v Trillian Pro.
textErrorSkin A skin must be selected in order to run Trillian. Pro běh Trillianu musí být vybrán skin.
textErrorSkinInvalid This does not appear to be a valid skin, please pick another or quit. Toto se nezdá být platný skin, prosím vyberte jiný nebo program vypněte.
textErrorSkinOld No Trillian 0.70+ compliant skins found, exiting. Nebyly nalezeny žádné skiny vyhovující Trillian 0.70+, ukončování.
textErrorSkinVersion This skin will not work with this version of Trillian. Please choose another. Tento skin nebude fungovat s touto verzí Trillianu. Prosím, vyberte jiný.
textErrorStixe You must properly select an appropriate interface/sound/emoticon pack. No stixe changes will be made. Musíte správně zvolit patřičný balík pro rozhraní/zvuky/smajlíky. Nebudou provedeny žádné změny stixe.
textErrorUninstall Thank you for using Trillian, we hope you try our product again soon. Děkujeme za používání Trilliana a doufáme, že náš produkt brzy zkusíte znovu.
textErrorWinsock Trillian requires at least WinSock 2.0. Please upgrade your version of WinSock before continuing! Thanks. To upgrade WinSock: Consult the Trillian ReadMe File. Trillian vyžaduje WinSock minimálně verze 2.0. Prosím nainstalujte si novější verzi WinSock, než budete pokračovat. Děkujeme. Pro upgrade WinSock nahlédněte do souboru ReadMe Trilliana.
textNoticeAccountRemove Are you certain you want to remove this account? Jste si jistý, že chcete tento účet odstranit?
textNoticeAge You must be at least 13 years old to use Trillian. If you entered your age incorrectly, please choose 'yes' to re-enter it. Otherwise, choose 'no' and trillian will shut down. Did you enter your age incorrectly? Chcete-li používat Trillian, musí Vám být nejméně 13 let. Pokud jste zadal/a věk nesprávně, vyberte 'ano' a zadejte ho znovu, prosím. V opačném případě vyberte 'ne' a Trillian se ukončí. Zadal/a jste věk nesprávně?
textNoticeAgeInstructions You must be at least 13 years old to use Trillian. Chcete-li používat Trillian, musí Vám být nejméně 13 let.
textNoticeAwayRemove Are you sure you wish to remove this message? Opravdu chcete odstranit tuto zprávu?
textNoticeDirectory Directory doesn't exist. Attempt to create? Adresář neexistuje. Pokusit se o vytvoření?
textNoticeHTTP This link uses the protocol: %protocol%, which will in turn launch the application: %application%. Are you sure you want to continue? Tento odkaz používá protokol: %protocol%,který spustí aplikaci: %application%. Opravdu chcete pokračovat?
textNoticeHTTPUnknown This link uses the protocol: %protocol%, which will in turn launch an unknown application. Are you sure you want to continue? Tento odkaz používá protokol: %protocol%,který spustí neznámou aplikaci. Opravdu chcete pokračovat?
textNoticeIdentityChange Would you like to change %account%'s identity from "%from_section%" to "%to_section%"? Chcete změnit identitu účtu %account% z "%from_section%" na "%to_section%"?
textNoticeIdentityChangeInfo This action will disconnect your connection to %account% on %medium%. Contacts imported into the "%to_section%" identity may not have the same group layout as they did in "%from_section%". Any other resources connected to your Astra account will be disconnected. Tato akce odpojí Vaše připojení k %account% na %medium%. Kontakty importované do identity "%to_section%" nemusejí mít stejné rozvržení skupin, jako měly v "%from_section%". Kterékoliv jiné zdroje připojené na Váš Astra účet budou odpojeny.
textNoticeIdentityChangeInfoNotConnected Contacts imported into the "%to_section%" identity may not have the same group layout as they did in "%from_section%". Any other resources connected to your Astra account will be disconnected. Kontakty importované do identity "%to_section%" nemusejí mít stejné rozvržení skupin, jako měly v "%from_section%". Kterékoliv jiné zdroje připojené na Váš Astra účet budou odpojeny.
textNoticeIdentityRemove Are you sure you wish to remove this identity? Opravdu si přejete odstranit tuto identitu?
textNoticeMoveConfig The stored settings for this account are no longer accessible. Move them? Uložené nastavení pro tento účet již není dále přístupné. Má se přesunout?
textNoticeMoveConfigInstructions Newer versions of Windows utilize User Account Control (UAC), which prohibits applications from writing to certain portions of your hard drive. Your previous configuration directory can no longer be safely updated while UAC is enabled. Trillian would like to move your stored settings to an area that will allow it to continue normal operation. Novější verze Windows používají User Account Control (UAC), které zamezuje aplikacím od zápisu do určitých míst Vašeho pevného disku. Váš předchozí adresář s nastavením nemůže být dále bezpečně aktualizován, pokud je UAC povoleno. Trillian by chtěl přesunout Vaše uložené nastavení na místo, které dovolí pokračovat normálním způsobem.
textNoticeNotLoaded Trillian must be loaded and connected to use this feature. Trillian musí být načten a připojen k použití této funkce.
textNoticePluginUninstall Uninstalling this plugin will remove the configuration and plugin from your computer. Are you sure you want to uninstall this plugin? Odinstalování tohoto doplňku odstraní konfiguraci i doplněk z vašeho počítače. Opravdu chcete odinstalovat tento doplněk?
textNoticeRestart Some settings changed will not update until you reload Trillian. Do you wish to reload now? Změny některých nastavení nevstoupí v platnost, dokud nerestartujete Trilliana. Chcete jej restartovat nyní?
textNoticeSectionRemove Would you like to remove the section associated with this identity as well? (This will remove all of the contacts within that section) Přejete si odstranit také sekci asociovanou s touto identitou? (Toto odstraní všechny kontakty v rámci této sekce)
the time is the time is čas je
the time is %time% on %date% the time is %time% on %date% čas je %time% dne %date%
the time is %time% today the time is %time% today čas %time% dnes
the time is %time% tomorrow the time is %time% tomorrow čas je %time% zítra
titleError Trillian Trillian
titleNotice Trillian Trillian
toggle the contact list visibility toggle the contact list visibility přepnout viditelnost seznamu kontaktů
trigger an event trigger an event vyvolat událost
with the window in focus with the window in focus s aktivním oknem
with the window out of focus with the window out of focus s neaktivním oknem
wizardLoginErrorAIM Please enter a valid AIM Screen Name. It cannot start with a number. Zadejte platné uživatelské jméno do AIM, prosím. Nemůže začínat číslem.
wizardLoginErrorFACEBOOK Please enter a valid Facebook Name. Zadejte platné Facebook jméno, prosím.
wizardLoginErrorGOOGLE Please enter a valid email address, e.g. user@gmail.com. Zadejte, prosím, platnou emailovou adresu, např. uzivatel@gmail.com
wizardLoginErrorICQ Please enter a valid ICQ UIN, e.g. 1234567 or 1-234-567. Zadejte, prosím, platné ICQ UIN, např. 1234567 nebo 1-234-567.
wizardLoginErrorJABBER Please enter your full JID, e.g. user@jabber.org. Zadejte, prosím, Vaše celé JID, např. uzivatel@jabber.org.
wizardLoginErrorMYSPACE Please enter a valid email address, e.g. user@email.com. Zadejte, prosím, platnou emailovou adresu, např. uzivatel@email.com.
wizardLoginErrorMail Please enter a valid email address, e.g. user@email.com. Prosím vložte platnou emailovou adresu, e.g. user@email.com.
wizardLoginErrorPassword Please enter a valid password for this account. Prosím vložte platné heslo pro tento účet.
wizardLoginErrorRENDEZVOUS Please enter a valid Bonjour Name. Names must be between 1-63 characters. Prosím, zadejte platné Bonjour jméno. Jména musí být mezi 1-63 znaky dlouhá.
wizardLoginErrorSKYPE Please enter a valid skype name. Prosím, zadejte platné skype jméno.
wizardLoginErrorTWITTER Please enter a valid Twitter username. Zadejte platné Twitter jméno, prosím.
wizardLoginErrorYAHOO Please enter a valid Yahoo! ID. Zadejte platné Yahoo! ID, prosím.
wizardLoginInstructionsAIM AIM Screen Name AIM Jméno
wizardLoginInstructionsFACEBOOK Name Jméno
wizardLoginInstructionsGOOGLE Google Email Google Email
wizardLoginInstructionsICQ ICQ UIN ICQ UIN
wizardLoginInstructionsJABBER JID JID
wizardLoginInstructionsMYSPACE MySpaceIM Email MySpaceIM Email
wizardLoginInstructionsRENDEZVOUS Name Jméno
wizardLoginInstructionsSKYPE Skype Name Skype jméno
wizardLoginInstructionsTWITTER Twitter username Twitter uživatelské jméno
wizardLoginInstructionsYAHOO Yahoo! ID Yahoo! ID
wizardNameAIM AOL® Instant Messenger AOL® Instant Messenger
wizardNameFACEBOOK Facebook Facebook
wizardNameGOOGLE Google Talk Google Talk
wizardNameICQ ICQ® ICQ®
wizardNameIMAP IMAP IMAP
wizardNameIRC IRC IRC
wizardNameJABBER Jabber/XMPP Jabber/XMPP
wizardNameMYSPACE MySpaceIM MySpaceIM
wizardNamePOP3 POP3 POP3
wizardNameRENDEZVOUS Bonjour Bonjour
wizardNameSKYPE Skype Skype
wizardNameSchuelerVZ SchuelerVZ SchuelerVZ
wizardNameTWITTER Twitter Twitter
wizardNameVZ VZ VZ
wizardNameYAHOO Yahoo! Messenger Yahoo! Messenger
year year rok
years years let
yellow yellow žlutá

Totals

Total 1369/1369
Personal tools